Actieprogramma Veiligheid 2016 - 2019

Het Actieprogramma Integrale Veiligheid 2016-2019 geeft een vervolg aan het veiligheidsbeleid dat de afgelopen jaren is ontwikkeld in de gemeente Moerdijk.

Het Actieprogramma Integrale Veiligheid 2016-2019 geeft een vervolg aan het veiligheidsbeleid dat de afgelopen jaren is ontwikkeld in de gemeente Moerdijk. Iedere inwoner heeft recht op een veilige leefomgeving en moet zich ook veilig kunnen voelen in de eigen buurt. In onze aanpak staat preventie voorop, waarbij we doorpakken daar waar het nodig is. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid, waarbij we ervan uit gaan dat onze veiligheidspartners, inwoners en bedrijven dat ook doen. Werken aan veiligheid is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.