Veiligheidsavond voor alle inwoners en bedrijven uit Klundert

Geplaatst: 1-2-2017

Wat wordt er gedaan om inbraken te voorkomen, en wat kan ik als inwoner zelf doen? Hoe en waar word ik op de hoogte gehouden van de belangrijke informatie in het geval van bijvoorbeeld een brand? En welke vluchtroutes neem ik wanneer ik bij een incident Klundert uit wil? Deze, en nog een aantal andere onderwerpen komen aan de orde op de Veiligheidsavond op dinsdag 7 februari in de Niervaert. Alle inwoners en bedrijven uit Klundert zijn daar welkom.

Bedoeling is om de Klundertenaren op deze thema-avond zo goed mogelijk te informeren over veiligheidsrisico’s in de eigen omgeving, wat gemeente en veiligheidspartners doen wanneer er toch iets gebeurt en wat de inwoners zelf kunnen doen.

Vier thematafels

Centraal tijdens de avond staan vier zogenaamde thematafels. Aan elke tafel wordt een onderwerp behandeld dat een relatie heeft met veiligheid in Klundert: ‘Wat doe ik in het geval van een incident?’ (uitleg over o.a. vluchtroutes en opvanglocaties), ‘Incidenten thuis en in de buurt’ (inbraakpreventie, burenoverlast, zware criminaliteit), ‘Veilig leven’ (brandpreventie, gezondheid)  en ‘(Ernstige) hinder’ (stank- en geluidoverlast). De onderwerpen zijn bepaald in overleg met de stadstafel Klundert en zijn de veiligheidskwesties die het meest spelen in Klundert. Inwoners kunnen zich opgeven voor één of twee thematafel-sessies naar keuze.

Maart: dorp Moerdijk

De Veiligheidsavond is een initiatief van de gemeente Moerdijk. Bedoeling is om dit jaar in een aantal dorpen en steden van de gemeente, als er behoefte aan is, zo’n avond te houden. Steeds toegespitst op de plaatselijke veiligheidskwesties. Klundert bijt op 7 februari het spits af; in maart volgt een Veiligheidsavond in dorp Moerdijk. De avonden passen in het beleid van de gemeente Moerdijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid. In dat kader ontving elke inwoner afgelopen najaar al een informatieve Veiligheidswijzer en introduceerde de gemeente een speciale web applicatie voor mobiel, pc en tablet (Veilgheidsdashboard) die alle benodigde informatie biedt bij een (dreigend) ongeval op het spoor.

Veiligheidsavond Klundert

Dinsdag 7 februari, 19.15 uur - 22.15 uur
De Niervaert Klundert

Aanmelden?

Dan kan voor 5 februari per e-mail: veiligheid@moerdijk.nl, waarbij u aangeeft met hoeveel personen u aanwezig bent. Voor vragen kunt u contact opnemen met  de Veiligheidsstaf van de gemeente Moerdijk, te bereiken via 14 0168.  Heeft u geen mail, dan kunt u natuurlijk ook even bellen om u aan te melden.