Veiligheidswijzer om goed voorbereid te zijn

Geplaatst: 19-7-2016

Alle inwoners, maar ook onder andere verenigingen en ondernemers, uit de gemeente Moerdijk ontvangen vanaf deze week een zogenaamde Veiligheidswijzer. Met dit naslagwerk wil Moerdijk een duidelijk overzicht bieden van de mogelijke veiligheidsrisico’s binnen de gemeentegrenzen. De wijzer biedt informatie over wat de overheid doet en wat u zelf kunt doen om de gevaren zo klein mogelijk te houden. Of wat u moet doen wanneer er toch iets gebeurt.

De Veiligheidswijzer is onderdeel van een gemeentelijke campagne met diverse acties op het gebied van veiligheid die de komende tijd op het programma staan.

“Deze Veiligheidswijzer is niet bedoeld om mensen angst aan te jagen, maar we willen juist dat iedereen zo goed mogelijk is voorbereid op mogelijke incidenten”, licht burgemeester Jac Klijs het initiatief toe. “Daarom kiezen we voor openheid en eerlijke, duidelijke voorlichting. Want als het gaat om veiligheid en je veilig voelen hebben onze inwoners daar recht op. En dat is belangrijk in een gemeente als Moerdijk, want onze speciale ligging en omgeving zorgen er nu eenmaal voor dat de kans op bijvoorbeeld een incident of ongeval wat groter is dan in een gemeente in een meer landelijke omgeving.”

Zeer strenge veiligheidseisen

Burgemeester Klijs doelt daarmee op het zeehaven- en industriegebied in de buurt, de diverse bedrijventerreinen binnen de gemeentegrenzen, en de rijks-, spoor- en vaarwegen en buisleidingen waarover en waardoor ook gevaarlijke stoffen worden vervoerd. “Onze inwoners hoeven echt niet bang te zijn dat er wat dat betreft iets fout gaat. We hanteren niet voor niets zeer strenge veiligheidseisen. Maar het creëren van veiligheid betekent ook goed informeren om zo de kans dat er iets fout gaat zo klein mogelijk te maken.”

Dichter bij huis

De Veiligheidswijzer bevat daarnaast ook informatie over veiligheid gerelateerde onderwerpen dichter bij huis, zoals noodweer, inbraak, huiselijk geweld en stank- of geluidsklachten. Belangrijk, benadrukt Klijs, want veiligheid is een breed begrip en behelst veel meer dan rampen en grote incidenten. “Ook in andere  gevallen is het belangrijk om te weten wat je moet doen en waar je eventueel terecht kunt”, legt hij uit. “Want dit zijn dingen die letterlijk en figuurlijk dichtbij komen en waar eigenlijk iedereen mee te maken kan krijgen.”

Themabijeenkomsten en landelijk onderzoek

De Veiligheidswijzer is onderdeel van een reeks acties op het gebied van veiligheid waarmee de gemeente Moerdijk nu en de komende tijd aan de slag gaat. Zo organiseert de gemeente later dit jaar themabijeenkomsten over veiligheid, te starten in Klundert en het dorp Moerdijk. Bovendien doet de gemeente mee aan de Veiligheidsmonitor: een landelijk onderzoek naar criminaliteit, (on)veiligheid en optreden van gemeente en politie. Ongeveer 700 inwoners ontvangen daarom volgende maand een uitnodiging om deel te nemen aan een (online) enquête. Moerdijk kan met de resultaten een nog beter beeld krijgen van hoe inwoners veiligheid in de gemeente ervaren.  

Veiligheidswijzer downloaden (1.2 MB)