Column wethouder Thomas Zwiers: Verantwoordelijkheden delen is kansen vermenigvuldigen

Geplaatst: 25-1-2016

Lijstjes en top tien’s: iedereen is er gek op en zo zijn er ook voor gemeenten de meest uiteenlopende lijstjes. Waar is het het fijnst om te wonen. Waar is wonen het duurst, het meest (on)veilig, waar ligt de meest groene gemeente, welke gemeente heeft de meeste inwoners enzovoorts. In al die lijstjes komt natuurlijk ook gemeente Moerdijk voor. Een enkele keer is dat een dubieuze eer; regelmatig is het een opsteker. Zoals nu met de plek in de top tien van een landelijk onderzoek naar armoedebeleid bij gemeenten.

Het zogeheten schoolstartpakket dat gemeente Moerdijk biedt voor gezinnen met een laag inkomen is in het onderzoek aangemerkt als een ‘inspirerend voorbeeld’. Een mooie opsteker en waardering voor ons beleid. En terecht. Tegelijkertijd past bescheidenheid: kinderen verdienen nu eenmaal een sterke kans. In mijn ogen een vanzelfsprekendheid en het is waar we als gemeente voor willen en voor hóren te zorgen. We hebben gemerkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen extra aandacht nodig hebben om de overstap van lager naar voorgezet onderwijs te kunnen maken.

Het schoolstartpakket dat we dit schooljaar hebben gelanceerd is één van de maatregelen die we daarvoor nemen. Het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en de tijdschriftenregeling zijn andere voorbeelden van de maatregelen die we nemen om ieders kansen te vergroten. De Jongerenraad Moerdijk helpt ons bij de samenstelling van het schoolstartpakket en bij de zoektocht naar andere mogelijkheden. Die inbreng is belangrijk, zo sluiten we goed aan op de praktijk van de jeugd in onze gemeente.

Ook mooi aan het schoolstartpakket is dat het in samenspraak met vertegenwoordigers uit de welzijnssector, ondernemers uit de gemeente en de Stichting Leergeld tot stand is gekomen. Dankzij afspraken met hen kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen – op voorwaarden - een beroep doen op het schoolstartpakket. Je kunt daarbij denken aan (een bijdrage in) schoolspullen zoals een schooltas, een fiets, schrijfmaterialen of boeken.

De plaats in het lijstje is leuk; de samenspraak tussen gemeente, ondernemers, maatschappelijke partijen en de Stichting Leergeld is me zeker zo veel waard. Verantwoordelijkheden delen is kansen vermenigvuldigen – mooi toch?!