Voorjaarsonderhoud in de open ruimte: van riool tot groen en straatwerk

Geplaatst: 25-3-2020

Het voorjaar is in aantocht: een goede tijd om aan de slag te gaan met het onderhoud aan onze openbare ruimte, zoals het groenonderhoud of het herstellen van straatwerk. Wat staat er de komende maanden qua ‘openbaar onderhoud’ op de planning in Moerdijk?

Hele gemeente Moerdijk: herstellen boomwortelschade

De gemeente Moerdijk is een groene gemeente. Wij houden van bomen. Soms groeien boomwortels echter door naar plaatsen waar dat niet handig is. Bijvoorbeeld wanneer boomwortelschade ontstaat aan stoep, wegdek of riolering. Waar dit gebeurt herstellen wij de schade. Zo gaan we binnenkort op de volgende plekken schade herstellen die is ontstaan door groeiende boomwortels:

  • Het Suikerpad in Zevenbergen
  • De Binnenmoerdijksebaan in Moerdijk
  • De Lantaarndijk in Willemstad.

Daarnaast gaan we aan de slag in de Dr. Ariënslaan in Zevenbergen. Daar is echter meer nodig dan alleen het herstel van straatwerk. We willen in deze straat maatregelen treffen om de wortels naar de juiste plek te laten groeien of de bomen vervangen. Daar hebben we meer voorbereidingstijd voor nodig. Daarom gaan we nu eerst uitstekende tegels in het voetpad tijdelijk herstellen, in afwachting van de aanpak van de gehele straat op een later moment. Kleine schades worden daarnaast doorlopend hersteld door onze stratenmakers.

Zevenbergen: groot onderhoud De Zwingelspaan

Het straatwerk van De Zwingelspaan in Zevenbergen is door de slappe ondergrond flink verzakt. De verhardingen zijn aan vernieuwing toe en we gaan gelijktijdig het groen in de straat aanpakken. Deze klus start eind maart en gaat ongeveer een jaar in beslag nemen. We voeren het werk in fases uit, zodat de overlast zo beperkt mogelijk blijft.  

dit artikel is geschreven voordat we getroffen werden door de coronacrisis; lopen werkzaamheden in verband hiermee verder uit, dan worden de direct omwonenden hiervan op de hoogte gesteld door middel van huis-aan-huisbrieven.

Fijnaart: vernieuwen kruising Appelaarseweg-Molenstraat

Het laatste onderdeel van het herstel van de Appelaarseweg is de vernieuwing van de kruising met de Molenstraat. Omdat de huidige klinkerdrempel zorgt voor trillingsoverlast vervangen we die door een geleidelijke verhoging van asfalt. Ook passen we de voorrangssituatie aan en heeft straks verkeer van rechts voorrang. Daarmee sluit de voorrangssituatie aan bij de normale verkeersregels in een 30 km/u-zone. Het zebrapad bij de bushalte wordt een stukje verplaatst, zodat voetgangers veiliger kunnen oversteken. De werkzaamheden starten vanaf 30 maart en duren twee weken. De kruising is dan afgesloten. Verkeer zal worden omgeleid. 

Diverse locaties: speelplekken bijna klaar

De afgelopen periode zijn de speelplekken in Willemstad, Zevenbergen (Krooswijk), Moerdijk en Standdaarbuiten (park de Wieken) grotendeels opgeknapt of vervangen. Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode liep dit op sommige plaatsen vertraging op. Zodra het regenwater is weggezakt, gaan we de speelplekken afmaken. Op locaties waar gras ingezaaid wordt, gebeurt dit als het buiten weer warmer is. De periode maart/april is hiervoor geschikt.

In mei zijn alle werkzaamheden rond de speelplekken gereed. Meer informatie over de speelplekken: Vernieuwing speelplekken.

Bruggen in Klundert: een update

Inmiddels zijn de bruggen in het centrum van Klundert en het bruggetje bij De Gracht in Klundert weer open en opgeknapt. Deze bruggen kunnen nu weer vele jaren mee. De voetgangersbrug Hoornwerckbrug-West, tussen het Rondeel en ’t Magesijn in Klundert is nog afgesloten. De (volledige) vervanging van deze brug is inmiddels ook ingepland. Zodra de benodigde vergunningen binnen zijn kunnen we van start. 

Onderhoud aan riool Langeweg, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek

In Langeweg, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek vindt komende tijd het jaarlijks onderhoud aan het rioleringsstelsel plaats. Zo kunnen we ook in de toekomst ons afvalwater en het hemelwater goed opvangen en afvoeren. Dit is belangrijk voor milieu en gezondheid. Recent hebben we met een camera-inspectie bepaald op welke plekken welke reparaties nodig zijn. Binnenkort start de aannemer met de reiniging en reparatie van die plekken. Dat gebeurt van ‘binnenuit’. Er wordt een soort verstevigende kous aangebracht op de plekken waar dat nodig is. Er hoeft dus niet gegraven te worden. Wel staat er enkele uren groot materieel in de betreffende straten en wordt mogelijk de straat tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook kan er water in uw toilet of wastafels opborrelen en zal er tijdelijk geuroverlast zijn. 

Bij werkzaamheden in de gemeente houden wij de direct omwonenden hiervan op de hoogte door middel van huis-aan-huisbrieven. Valt u iets op in de openbare ruimte? Geef het door via moerdijk.nl/melden.