Werk aan bruggen, straten en groen rond de jaarwisseling

Geplaatst: 23-12-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Jack van Dorst is als wethouder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare ruimte van de gemeente Moerdijk. Op donderdag 19 december nam hij een kijkje bij de oplevering van zes herstelde bruggen aan De Vlijt in Zevenbergschen Hoek.

Aan die bruggen werd de afgelopen weken groot onderhoud uitgevoerd. Jack van Dorst: “Tegenwoordig gelden er andere eisen aan de veiligheid dan toen de bruggen werden aangelegd. Nu zijn ze meteen constructief verbeterd, waardoor ze ook echt geschikt zijn voor de standaard vrachtwagens.” De zevende brug, bij de speeltuin, is enkele jaren na de andere bruggen aangelegd en nog in goede staat. Ook deze wordt binnen enkele jaren uit voorzorg constructief verbeterd. Van Dorst is tevreden met het resultaat en de goede samenwerking met deze aannemers. Hierdoor zijn de bruggen in korte tijd hersteld en is de overlast voor de omgeving kort gebleven.

Hoe staat het met onze andere houten bruggen?

De afgelopen periode was er inspectie van alle houten bruggen in de gemeente Moerdijk. Door dit regelmatig te doen krijgen we het gepland onderhoud aan bruggen beter in beeld en kunnen we ongeplande afsluitingen en ad hoc-werk voorkomen. 

Een aantal bruggen blijkt in mindere staat te zijn dan we tot op heden aannamen en hierdoor was het niet veilig om ze open te houden. 

Brug Kloosterstraat Moerdijk

De brug naast het dorpshart in dorp Moerdijk was alleen geschikt voor lichte motorvoertuigen. Toch werd de brug ook door vrachtverkeer gebruikt. Hierdoor bezweek het relatief nieuwe brugdek en hebben we de brug helemaal moeten afsluiten (behalve voor fietsers en voetgangers). De brug blijft voorlopig dicht. Als gemeente moeten we namelijk kiezen welke bruggen binnen onze beschikbare middelen als eerste aangepakt kunnen worden. Door de ligging van de brug, vlak naast het nieuwe dorpshart, lijkt een permanente afsluiting voor doorgaand verkeer logisch. De procedure voor een besluit hierover volgt in januari, waarna er kan bezwaar gemaakt kan worden.

Bruggen in Klundert

In Klundert zijn vier bruggen tijdelijk afgesloten. Voor de twee bruggen in het centrum van Klundert en de Grachtbrug is inmiddels opdracht gegeven voor het noodzakelijke herstel. We wachten nog tot alle nodige materialen binnen zijn. Als het weer meewerkt kunnen we medio januari starten en zijn deze bruggen in februari klaar. 

Aan het Rondeel in Klundert is de voetgangersbrug Hoornwerckbrug afgesloten. Omdat er in de omgeving gebruik gemaakt kan worden van andere bruggen, voeren we het groot onderhoud aan deze brug in 2020 uit. 

Herstel Appelaarseweg Fijnaart

Verleden jaar heeft gemeente Moerdijk in de Appelaarseweg en de Molenstraat diverse leidingen vervangen. Een gezamenlijk project van de gemeente Moerdijk, Brabant Water en Enexis. We zijn echter niet tevreden over de (beeldkwaliteit van de) afwerking. Omdat we op deze plek toch een aantal andere (onderhouds)werkzaamheden zouden gaan uitvoeren, hebben wij deze vervroegd aangepakt en zelf de herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Met de betrokken partijen zijn hierover goede afspraken gemaakt. 

Vorige week is het werk gedeeltelijk afgerond. Zo kunnen we veilig en opgeruimd de feestdagen in en is de Appelaarseweg weer toegankelijk voor alle verkeer. Zodra het weer het toelaat gaan we in 2020 verder met de werkzaamheden.

Fietspaden aan de Appelaarsedijk

Net als bij de Appelaarseweg hadden we tijdens het werk aan de Appelaarsedijk heel veel regen. Veel meer dan verwacht. Dat maakte het werken heel lastig. Bij nat weer en lage temperaturen kan het beton van het fietspad namelijk niet worden aangebracht. We hebben ervoor gezorgd dat het fietspad nu aan één kant klaar is. In februari volgt de andere kant. 

Herinrichting Julianalaan Helwijk

In Helwijk heeft niet alleen het natte weer invloed; ook kabels en leidingen in de ondergrond, een gevonden granaat uit de Tweede Wereldoorlog en het vervuilende PFAS. De aannemer ruimt het werkterrein zo goed mogelijk op voor de start van de kerstvakantie. Zijn de weergoden ons goed gezind, dan wordt het werk vanaf januari hervat en is het werk in februari klaar. 

Verbetering Huizersdijk Zevenbergen

Ondanks het slechte weer is het gelukt de kruising aan de Huizersdijk op tijd klaar te krijgen. Het resultaat mag er zijn, de situatie op de kruising is veiliger dan voorheen. 

Aan het laatste stukje van de Huizersdijk tot aan de Kristallaan moet nog onderhoud plaatsvinden. Dit is hard nodig om de weg begaanbaar te houden. De voorbereidingen zijn gestart. Als de gemeenteraad de benodigde middelen goedkeurt gaan we in 2020 aan de slag. 

Aanpassing groen in Zevenbergen

In heel Zevenbergen is het groen onder de loep genomen. Soms bleek beplanting versleten of waren plantvakken aan een andere inrichting toe. De winter is een goede tijd voor vervanging van planten. Een heel aantal perken wordt dan ook de komende maanden aangepakt. Omdat in de wijk Krooswijk de waterleiding onlangs is vervangen, hebben we het vervangen van het groen hier als eerste ingepland. De andere wijken staan er begin april weer groen bij. Het inzaaien van gazons kan pas bij warmer weer, dit is vanaf maart tot half mei.