Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de Wmo

Geplaatst: 7-6-2016

De gemeente Moerdijk houdt jaarlijks een onderzoek naar de ervaringen van cliënten met hun Wmo-voorziening(en). Er is aan onderzoeks- en adviesbureau Companen uit Arnhem gevraagd het onderzoek in mei voor ons uit te voeren. Voor dit onderzoek worden mensen benaderd die in 2015 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning via de Wmo. Het kan bijvoorbeeld gaan over uw huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, over het gebruik van deeltaxivervoer of een traplift in uw woning.

Hoe kunt u deelnemen?

Als u gebruik maakt van een Wmo-voorziening is de kans groot dat u in mei een brief en vragenlijst ontvangt. Door deze vragenlijst uiterlijk 4 juni in te vullen en kosteloos terug te sturen in de bijgeleverde retourenvelop, neemt u deel aan het onderzoek. Het is ook mogelijk om de vragenlijst online in te vullen als u dat prettiger vindt. In de brief is beschreven hoe dit werkt.

Belangrijk dat iedereen meedoet

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meewerken. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor ons én voor u. Op basis van de resultaten kunnen wij namelijk ons beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van onze inwoners.

Uw antwoorden hebben geen invloed op uw ondersteuning

Voor alle duidelijkheid: dit onderzoek heeft geen invloed op de zorg en/of ondersteuning die u ontvangt. We willen alleen weten hoe uw ervaringen zijn met de ondersteuning.