Willemstad

Willemstad is het toeristisch-recreatieve knooppunt van de gemeente. Het cultuurhistorische karakter van de vestingstad, de horecavoorzieningen en de mooie uitzichten over het water zijn voor veel mensen een reden voor een bezoek. Ook de naaste ligging van de forten Sabina, de Hel en Bovensluis trekken veel bekijks.

De bastions en vestingwallen van de stad zijn nog grotendeels intact. Willemstad heeft een officieel beschermd stadsgezicht. Veel oude bouwwerken zoals het Mauritshuis, de Koepelkerk en de Heilige Maagd Maria kerk zijn te bewonderen. Door de ligging aan het Volkerak en het Hollandsch Diep is de jachthaven een geliefde pleisterplek voor watersporters. Net buiten de vesting liggen de Volkeraksluizen. Deze sluizen behoren tot de grootste voor de binnenvaart in West-Europa. Vanaf de sfeervolle terrassen in Willemstad is het watersportverkeer een feest voor het oog.