Windenergie langs de A16

Langs de A16 worden tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens 28 windmolens gebouwd. De gemeente Moerdijk trekt hierbij samen op met de provincie, Drimmelen, Breda en Zundert. 25% van de windmolens worden zogenaamde dorpsmolens. De opbrengsten van deze molens komen ten goede aan lokale energieprojecten, onder andere in de aangrenzende dorpskernen. Binnen de gemeente Moerdijk worden 7 windmolens gebouwd. Naar verwachting zullen die in 2021 gaan draaien. Dit is nog onder voorbehoud van de uitkomst van de beroepsprocedure bij de Raad van State.

De provincie Noord-Brabant heeft voor dit project een pagina ingericht op hun website. Daar vindt u alle actuele informatie.

Website Provincie Noord-Brabant

Meer informatie over de specifieke regelingen die er voor de omgeving worden ontwikkeld, zoals de Burenregeling en de landschaps- en natuurontwikkeling, vindt u op de website energiea16.nl.