Windenergie langs de A16

Langs de A16 worden tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens 28 windmolens gebouwd. De gemeente Moerdijk trekt hierbij samen op met de provincie, Drimmelen, Breda en Zundert. Een kwart van het rendement uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen. Het is de bedoeling dat iedereen aan de projecten kan meedoen. Op die manier versnellen de windmolens de lokale energietransitie langs de A16, de overgang van fossiele energie naar schone energie. Binnen de gemeente Moerdijk worden 7 windmolens gebouwd.

De provincie Noord-Brabant heeft voor dit project een pagina ingericht op hun website. Daar vindt u alle actuele informatie.

Website Provincie Noord-Brabant

Meer informatie over de specifieke regelingen die er voor de omgeving worden ontwikkeld, zoals de Burenregeling en de landschaps- en natuurontwikkeling, vindt u op de website energiea16.nl.