Windenergie

Fossiele brandstoffen, zoals gas en olie, raken op. Daarom willen wij als gemeente en het Rijk en de Provincie Noord-Brabant energie opwekken op een duurzame manier door middel van windenergie (naast bio massa en zonne-energie). Hoe? Dat leest u hier.

Lees verder

De doelstellingen van de gemeente Moerdijk, het Rijk en de provincie Noord-Brabant voor 2020.

Wat betekenen de ambities voor de gemeente Moerdijk?

Een van de mogelijke locaties voor windmolens is op het industrieterrein Moerdijk, bij Klundert. Hier zijn plannen voor 7 windmolens: 3 langs de Zuidelijke en 4 langs de Westelijke Randweg.

Bij de gemeenten Drimmelen en Moerdijk is een plan ingediend voor het plaatsen van 8 windturbines in de buurt van Zonzeel; 5 turbines worden op het grondgebied van de gemeente Moerdijk geplaatst, 3 turbines op het gebied......