Windenergie

Moerdijkse ambities, Windpark Klundert, Windenergie A16.

Lees verder

De doelstellingen van de gemeente Moerdijk, het Rijk en de provincie Noord-Brabant voor 2020.

Wat betekenen de ambities voor de gemeente Moerdijk?

Op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk bouwt Vattenfall 7 windmolens.

Langs de A16 worden tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens 28 windmolens gebouwd. De gemeente Moerdijk trekt hierbij samen op met de provincie, Drimmelen, Breda en Zundert. 25% van de windmolens worden zogenaamde......

Subsidieregeling voor de eigenaren van 14 woningen nabij windpark Oud Dintel