Windenergie

Moerdijkse ambities, Windpark Klundert, Windenergie A16.

Lees verder

De doelstellingen van de gemeente Moerdijk, het Rijk en de provincie Noord-Brabant voor 2020.

Wat betekenen de ambities voor de gemeente Moerdijk?

Op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk bouwt Vattenfall 7 windmolens.

Langs de A16 worden tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens 28 windmolens gebouwd. De gemeente Moerdijk trekt hierbij samen op met de provincie, Drimmelen, Breda en Zundert. Een kwart van het rendement uit de windmolens......

Subsidieregeling voor de eigenaren van 14 woningen nabij windpark Oud Dintel