dorpstafel Zevenbergschen Hoek - woensdag 5 september 2018

Informatie over 'dorpstafel Zevenbergschen Hoek'
Aanvang woensdag 5 september 2018 19:30
Omschrijvingvergadering van de dorpstafel Zevenbergschen Hoek in de Zevensprong
Informatie bij Tino de Jong
Bijlage/Docs/Gebiedstafels/20180905 - Agenda ZBHoek.pdf