Dorpstafel Zevenbergschen Hoek - woensdag 28 november 2018

Informatie over 'Dorpstafel Zevenbergschen Hoek'
Aanvang woensdag 28 november 2018 19:30
Omschrijvingvergadering van de dorpstafel in De Zevensprong
Informatie bij Tino de Jong
Bijlage/Docs/Gebiedstafels/20181128 - Agenda ZBHoek.pdf