Dorpstafel Zevenbergschen Hoek - woensdag 30 januari 2019

Informatie over 'Dorpstafel Zevenbergschen Hoek'
Aanvang woensdag 30 januari 2019 19:30
Omschrijvingvergadering van de dorpstafel in de Zevensprong
Informatie bij Tino de Jong