Dorpstafel Zevenbergschen Hoek - woensdag 9 oktober 2019

Informatie over 'Dorpstafel Zevenbergschen Hoek'
Aanvang woensdag 9 oktober 2019 19:30
Omschrijvingvergadering van de dorpstafel in de Zevensprong
Informatie bij Tino de Jong
Bijlage/Docs/Gebiedstafels/20191009 - Agenda ZBHoek.pdf