Hulp bij sporten / MoerdijkFit

MoerdijkFit, MeerMoerdijk en de Moerdijkse Buurtsportcoaches.

Bent u al bekend met MoerdijkFit of de buurtsportcoaches? MoerdijkFit is een project dat is opgezet vanuit Gemeente Moerdijk. Hierin bieden buurtsportcoaches gratis ondersteuning aan sportverenigingen, sportinstellingen, scholen en inwoners uit de gemeente.

Wij willen iedereen in beweging krijgen of het nu een kind is of een wat ouder persoon, een super talent of iemand die zoekt naar een passende sport, wij zijn er voor iedereen.

Moerdijk fit valt onder de vlag van MeerMoerdijk. Op MeerMoerdijk.nl leest u meer over de buurtsportcoaches en de activiteiten.