Aanpak kruising Huizersdijk-Zuidrand verloopt voorspoedig

Geplaatst: 26-11-2019

Het werk aan de kruising Huizersdijk-Zuidrand verloopt voorspoedig en is bijna klaar. Op donderdag 28 november en vrijdag 29 november gaat aannemer Schapers en Zoon BV de laatste werkzaamheden uitvoeren. De hele kruising is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de nieuwe fiets- en voetpaden. 

Laatste fase

‘Gedurende deze twee dagen wordt door de aannemer asfalt, belijning en verkeersborden aangebracht’, licht wethouder Thomas Zwiers toe.  Bij slecht weer stellen we het werk uit. Tijdens de afsluiting van de kruising zijn er diverse omleidingen. De omleidingen worden via bebording en verkeersregelaars aangegeven. Het verkeer van en naar de Bosselaar wordt omgeleid via de Kuringen. ‘Rond de schooltijden staan er verkeersregelaars bij de Neerhofschool. Ook hebben wij afspraken gemaakt met het bouwverkeer richting Bosselaar. Zij rijden zo veel als mogelijk buiten de schooltijden’, aldus Thomas Zwiers. Het verkeer van en naar Standdaarbuiten wordt richting de A17 geleid. Aan het begin van de Molendijk wordt de afsluiting van de kruising aangegeven.

Nieuwe inrichting kruising

Met deze nieuwe inrichting is de gehele kruising opnieuw geasfalteerd en krijgt het verkeer van en naar Bosselaar-Zuid voorrang op het verkeer van en naar Standdaarbuiten. Naast een nieuwe verkeerstechnische inrichting van de kruising is er ook nieuwe verlichting aangebracht en zijn er een tweetal zebrapaden. Ook is er naast de kruising een te waterlaatplaats aangelegd voor een maaiboot van het waterschap Brabantse Delta. Een maaiboot is een kleine boot die gebruikt wordt bij het onderhoud van watergangen (zoals beken en sloten) als er niet vanaf de wal met machines kan worden gewerkt.

Vragen

Voor vragen over de werkzaamheden is omgevingsmanager Arend Ens bereikbaar. Arend is per e-mail en tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar via 06 5766 9047 of per e-mail arend.ens@atabnl.com. Meer informatie over het project is te vinden op moerdijk.nl/kruising-huizersdijk.