Positieve reactie provincie op alternatief voor Windmolens A16 bij Klaverpolder

Geplaatst: 28-11-2017

De gemeenten Moerdijk en Drimmelen hebben in nauwe samenwerking met de bewonerswerkgroepen gisteren een alternatief aangereikt aan de provincie over de locaties van de windmolens langs de A16 bij Klaverpolder.

In het vastgestelde voorkeursalternatief (1.4 MB) staat een rij van 4 molens en 6 molens bij Klaverpolder. Dit is niet in lijn met wat de inwoners willen. 

Het alternatief ziet er als volgt uit:

  • Schuif bij Klaverpolder de beide rijen van 4 en 6 molens zo ver mogelijk op naar het westen (lijn van 6 naar het spoor en lijn van 4 naar de snelweg); Daarmee wordt de hinder voor de woningen direct ten oosten van het stationsgebied minder;
  • Schrap vervolgens de meest noordelijke molen van de rij van 4. Hiermee ontstaat voor het dorp Moerdijk vrij zicht naar het oosten, dit neemt het gevoel weg ‘ingebouwd’ te worden. Ook zonder die molen is er voldoende perspectief op totaal 100 MW langs de A16 (ruim 104 MW).

De gedeputeerde ziet dit als een hele serieuze optie die een vervolg verdient. Een definitief oordeel over wel/niet vervallen van de vierde molen valt bij het opstellen van het ontwerp-provinciaal inpassingsplan in het voorjaar 2018 (is provinciaal bestemmingsplan). De bewoners worden direct betrokken bij de verdere stappen.  

In januari komt de gedeputeerde opnieuw naar Zevenbergen voor een vervolgoverleg met de gemeenten en de bewonersgroepen. Om samen verder te praten over de eerste bevindingen uit het onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan en de vervolgstappen.

Reactie Jaap Kamp: "Ik ben oprecht blij dat de provincie serieus gaat onderzoeken of de bovenste molen bij Moerdijk helemaal  weg kan. Dat is cruciaal voor het draagvlak voor het plan bij de inwoners van dorp Moerdijk. Dit doet bovendien recht aan de inspanningen van de werkgroepen uit de dorpen. Zij hebben flexibiliteit en een coöperatieve houding aangenomen door serieus te zoeken naar alternatieven die zowel de gewenste megawatt opleverden en zo weinig mogelijk inwoners hinderen. Samen met de gemeente Drimmelen en ook de bewonersgroep Binnen Moerdijk uit die gemeente is tot dit alternatief gekomen. Ik ben blij dat we nu opnieuw het gesprek hebben kunnen voeren met de provincie. Ik vertrouw er op dat dit een realistisch alternatief blijkt te zijn en dat we hier gezamenlijk mee verder kunnen. Samen nadrukkelijk ook met de inwonersgroepen."