Waterschap gaat baggeren in Zevenbergen, Klundert en Willemstad

Geplaatst: 17-6-2022

Waterschap Brabantse Delta gaat binnenkort baggeren in de gemeente Moerdijk. De werkzaamheden starten maandag 20 juni in Zevenbergen, daarna volgen Klundert en Willemstad. Naar verwachting is de klus in het najaar geklaard.

Baggeren wil zeggen dat slib van de bodem wordt gehaald van sloten, grachten, vijvers en andere watergangen. Slib bestaat uit deeltjes klei, resten van planten en zwerfvuil. In een watergang die gebaggerd is, kan water beter aan- en afgevoerd worden. Ook verbetert de kwaliteit van het water, wat goed is voor planten, vissen en andere (water)dieren. Het baggeren gebeurt in samenwerking met de gemeente Moerdijk en wordt uitgevoerd door aannemer Van der Lee.  

Planning 

De aannemer start op maandag 20 juni in Zevenbergen met voorbereidende werkzaamheden. Daarna start het baggeren in deze plaats. Als het werk in Zevenbergen is afgerond, volgen Klundert en Willemstad. De planning van het werk in die steden is nog niet bekend. Als het baggeren naar verwachting verloopt, is het waterschap in het najaar klaar in alle drie de plaatsen. 

Zo werkt het 

Voor baggeren is werkruimte nodig. Daarom maait de aannemer, als het nodig is, de randen van de watergangen en snoeit bomen en planten. Het baggeren gebeurt met een schuifboot. Deze boot duwt het slib naar een laadlocatie. Een kraan haalt daar het slib uit het water en laadt het in vrachtwagens. Als het nodig is voor de verkeersveiligheid gebeurt dit achter hekken. Het slib wordt afgevoerd naar erkende verwerkingslocaties. 

Overlast 

De aannemer baggert op werkdagen tussen 7 en 18 uur. Op sommige locaties duurt het een paar uur, op andere plekken een paar dagen. Als dicht bij uw huis wordt gewerkt, kunt u last hebben van licht-, geluid- en stankoverlast. Op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen, is de weg soms gedeeltelijk afgezet. 

Broedseizoen 

Het baggeren gebeurt nu tijdens het broedseizoen. Dit is een uitzondering. Daarom neemt het waterschap extra maatregelen. Zo controleert een ecoloog kort voor het baggeren of er nesten of broedende vogels in de buurt zijn. Zijn er broedende dieren? Dan houdt de aannemer ruime afstand van die plek. Als dat niet kan, stelt hij het baggeren op die plek uit.  

Meer informatie 

Meer weten over het baggeren zelf, welke wateren gebaggerd worden en waarom het waterschap in het broedseizoen werkt? Kijk op www.brabantsedelta.nl/baggeren