Vitale centra: Fijnaart

Fijnaart heeft behoefte aan een centrale ontmoetingsplaats! Dat is één van de uitkomsten uit de vele gesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd met inwoners, ondernemers en verenigingen. Ontmoeting, levendigheid en gezelligheid is belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp en de meeste betrokkenen zien dat graag op één centrale plek. Maar wat willen zij nog meer? En hoe nu verder?

Vanuit het programma ‘vitale centra’ investeert de gemeente in het geven van een impuls aan het centrum in Fijnaart dat uitnodigt als ontmoetingsplaats met een mix aan functies en activiteiten. Vanaf afgelopen oktober hebben inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit Fijnaart massaal gehoor gegeven aan de oproep om met de gemeente Moerdijk mee te denken over het toekomstperspectief van het centrum. Dit proces wordt begeleid door adviesbureau KuiperCompagnons. De afgelopen maanden zijn meerdere straatinterviews en digitale groepsinterviews gehouden met belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden, waaronder inwoners (jong en oud), ondernemers, vastgoedeigenaren en het verenigingsleven.

De opbrengst

Tijdens de gesprekken zijn vele ideeën geopperd voor een vitaal centrum in Fijnaart. De opbrengst is gepresenteerd in een poster. “Op hoofdlijnen delen de betrokkenen de mening dat Fijnaart een centrale ontmoetingsplaats mist”, licht wethouder Danny Dingemans toe. “Ontmoeting, levendigheid en gezelligheid is belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp en de meeste betrokkenen zien dat graag op één centrale plek”, aldus Dingemans. 

Op dit moment heeft Fijnaart verschillende commerciële – en maatschappelijke voorzieningen, maar deze liggen verspreid over het dorp. De fysieke verbinding en clustering van functies ontbreekt daardoor. In de gesprekken zijn diverse ontwikkellocaties genoemd om centrumfuncties te huisvesten. “Uit de genoemde locaties kan worden afgeleid dat er een principiële keuze gemaakt moet worden: gaan we kiezen voor een nieuw centrum of gaan we kiezen voor de versterking van het historische centrum? De komende maanden zullen de locaties verder worden beoordeeld en worden ze uitgewerkt in een aantal ontwikkelscenario’s”, licht programmamanager Mark Geerts verder toe.

Resultaten participatie centrum Fijnaart

Nieuwsberichten

09 maart 2021: Op weg naar een levendig, bruisend dorpshart voor 'De Fendert', doet u mee?
16 februari 2021: Op weg naar een levendig, bruisend dorpshart voor ‘De Fendert’, doet u mee?
12 januari 2021: Fijnaart heeft behoefte aan een centrale ontmoetingsplaats
16 oktober 2020: Kloppend Fijnaarts dorpshart dat uitnodigt als ontmoetingsplaats
25 september 2020: Project ‘Vitale Centra Fijnaart’: wat is de stand van zaken?
30 juni 2020: Op weg naar een vitaal centrum Fijnaart