Coronavirus: informatie voor ondernemers

Alle actuele informatie over het virus in en om Moerdijk, specifiek voor ondernemers.

Ook ondernemers in Moerdijk ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Als ondernemer kunt u bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Wegwijzer Moerdijkse ondernemers

Algemene informatie

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ook vindt u hier informatie over alle landelijke maatregelen en steun. 

Wat kan de gemeente betekenen

De gemeente gaat bedrijven als zij in de problemen komen helpen: 

  1. We bieden bedrijven gedurende 3 maanden uitstel van betaling voor gemeentelijke lasten. Bedrijven hoeven zelf geen actie te ondernemen, met uitzondering van het desgewenst stopzetten van eventuele automatische incasso’s. Zie ook het bericht van de Belastingsamenwerking West-Brabant
  2. We bieden bedrijven die een factuur aan de gemeente moeten betalen 3 maanden uitstel van betaling, mits zij daar zelf om vragen.

Meer hierover is te lezen in de beantwoording van de art. 35 vragen door het college van burgemeester en wethouders. 

Advies vanuit het ondernemersklankbord

Het ondernemersklankbord (OKB) helpt ondernemers die in financiële nood zijn vanwege het coronavirus op dit moment gratis. De adviseurs van het OKB bieden niet alleen een luisterend oor, maar staan de ondernemers in zwaar weer ook met raad en daad bij in het zoeken naar oplossingen. Aanmelden kan via het ondernemersklankbord of bel ons via 088- 1717920.  

Financiële ondersteuning

Kunt u als ondernemer vanwege financiële problemen niet meer in uw eigen levensonderhoud voorzien of zit u krap met de liquiditeit van uw onderneming? Dan kunt u eventueel aanspraak maken op de Tozo-regeling voor zelfstandige ondernemers in de gemeente Moerdijk. Bij het werkplein Hart van West-Brabant kunt u voor maximaal 3 maanden financiële steun aanvragen die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. U kunt deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen op de website van Werkplein Hart van West-Brabant.

Naast deze tijdelijk Tozo regeling zijn er allerlei regelingen ter ondersteuning van ondernemers om de coronacrisis door te komen. Ook het Werkplein Hart van West-Brabant heeft een overzicht gemaakt van de diverse regelingen die er zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van Werkplein Hart van West-Brabant.

Update: Tozo 2 loopt af per 1 oktober, Tozo 3 kan per 2 oktober worden aangevraagd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden verlengd tot 1 april 2021. De verlengde regeling heet Tozo 3. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud aanvragen als zij aan de voorwaarden van Tozo 3 regeling voldoen. De Tozo 3 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 2 en 3 zijn grotendeels hetzelfde. In tegenstelling tot eerdere communicatie zal bij de Tozo 3 geen vermogenstoets worden uitgevoerd. Dit mede vanwege de recent aangescherpte maatregelen. Tevens wordt het partnerinkomen net als bij de Tozo 2 regeling ook in de Tozo 3 regeling meegenomen in de beoordeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de gehele Tozo regeling is 10.157 euro. Aanvragen van de regeling zal wederom lopen via het Werkplein Hart van West-Brabant

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (opvolger van de TOGS)

Deze regeling is sinds half juni 2020 de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en is bedoeld voor mkb-bedrijven uit specifieke sectoren (gekoppeld aan SBI codes) die structureel omzetverlies lijden tegemoet te komen in de vaste lasten.

Update: Verlenging TVL Regeling

De TVL Regeling Q4 kent nieuwe voorwaarden en kan per 25 november 12:00 weer worden aangevraagd. Hierna zal deze regeling nog 2 keer met 3 maanden worden verlengd met elk daarbij behorende voorwaarden. De verwachte einde datum van deze regeling is 30 juni 2021. Meer weten over de regeling TVL? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel

Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid is actief. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. De NOW is in plaats gekomen van de regeling voor werktijdverkorting. Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV. Op de website van het UWV vind u uitleg over deze regeling met bijbehorende voorwaarden. Ook kunt u hier uw aanvraag indienen.

Update: NOW Regeling 2.0 loopt af en wordt vervangen door NOW Regeling 3.0

Per 1 oktober verandert de NOW regeling 2.0 in de NOW regeling 3.0. Hiermee krijgt de NOW regeling een vervolg in drie termijnen van 3 maanden met als eind datum 1 juli 2021 waarbij elke termijn specifieke voorwaarden kent. Naast voorwaarden om de regeling aan te vragen kennen de verschillende termijn ook andere vergoedingen. Voor meer informatie over de veranderingen van de regeling kunt terecht op de website van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers

Wilt u meer weten over de belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers? Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst. Of kijk op: informatie over maatregelen van de belastingdienst.

Diverse regelingen ten behoeve van financiering bedrijfsvoering

Vanuit rijksoverheid zijn er verschillende regelingen waarbij afspraken worden gemaakt met banken en/of financierders over onder andere het garant staan voor leningen die zij verstrekken aan de ondernemers. Op dit moment zijn dit de volgende regelingen:

  1. Garantie ondernemersfinanciering Corona (GO-C). Meer informatie over de regeling vind u op Rijksoverheid.nl - GO  
  2. Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB). meer informatie over de regeling vind u op rijksoverheid.nl - BMKB.
  3. Qredits. Meer informatie over deze regeling vind u op qredits.nl.:
  4. De Corona overbruggingslening (COL) (specifiek voor start ups en scale ups). Meer informatie vindt u op bom.nl
  5. De Starterslift Overbruggingslening (specifiek voor startups). Meer informatie hierover vindt u op starterslift.nl. Hulp nodig bij het aanvragen? Neem dan contact op met Rewin.

Passen de deze regelingen niet bij uw bedrijf, neem dan een kijkje op de website van rijksoverheid:

Contact

Wij zijn dagelijks bezig om de informatie op de website zo actueel mogelijk te houden! Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Neem u dan contact op met de gemeente Moerdijk via 14 0168

Op de hoogte blijven?

Wij werken deze pagina regelmatig bij. Voor het laatste nieuws kunt u ons ook volgen op social media: