Coronavirus: informatie voor ondernemers

Alle actuele informatie over het virus in en om Moerdijk, specifiek voor ondernemers.

Ook ondernemers in Moerdijk ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Als ondernemer kunt u bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Wegwijzer Moerdijkse ondernemers

Algemene informatie

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de sites van de Rijksoverheid en van de Kamer van Koophandel. Ook vindt u hier informatie over alle landelijke maatregelen en steun. 

Wat kan de gemeente betekenen

De gemeente gaat bedrijven als zij in de problemen komen helpen: 

  1. We bieden bedrijven gedurende 3 maanden uitstel van betaling voor gemeentelijke lasten. Bedrijven hoeven zelf geen actie te ondernemen, met uitzondering van het desgewenst stopzetten van eventuele automatische incasso’s. Zie ook het bericht van de Belastingsamenwerking West-Brabant
  2. We bieden bedrijven die een factuur aan de gemeente moeten betalen 3 maanden uitstel van betaling, mits zij daar zelf om vragen.

Meer hierover is te lezen in de beantwoording van de art. 35 vragen door het college van burgemeester en wethouders. 

Update 1-7-2020

Vanwege de coronacrisis heeft de gemeente Moerdijk in samenwerking met de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) alle bedrijven uit coulance uitstel van betaling verleend voor betaling van aanslagen en of facturen. Deze versoepelingsregeling is verlopen op 30 juni. 

Over de betaling van de gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met Belastingsamenwerking West-Brabant. Zij hebben u per post ingelicht over het herstarten van de ining van de belastingen. 

Heeft u nog openstaande facturen van de gemeente Moerdijk? Betaal deze dan vóór 21 juli 2020. Kunt u het bedrag niet in één keer betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het team financiën van de gemeente Moerdijk.

Advies vanuit het ondernemersklankbord

Het ondernemersklankbord (OKB) helpt ondernemers die in financiële nood zijn vanwege het coronavirus op dit moment gratis. De adviseurs van het OKB bieden niet alleen een luisterend oor, maar staan de ondernemers in zwaar weer ook met raad en daad bij in het zoeken naar oplossingen. Aanmelden kan via het ondernemersklankbord of bel ons via 088- 1717920.  

Financiële ondersteuning

Kunt u als ondernemer vanwege financiële problemen niet meer in uw eigen levensonderhoud voorzien of zit u krap met de liquiditeit van uw onderneming? Dan kunt u eventueel aanspraak maken op de Tozo-regeling voor zelfstandige ondernemers in de gemeente Moerdijk. Bij het werkplein Hart van West-Brabant kunt u voor maximaal 3 maanden financiële steun aanvragen die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. U kunt deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen op de website van Werkplein Hart van West-Brabant.

Naast deze tijdelijk Tozo regeling zijn er allerlei regelingen ter ondersteuning van ondernemers om de coronacrisis door te komen. Ook het Werkplein Hart van West-Brabant heeft een overzicht gemaakt van de diverse regelingen die er zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van Werkplein Hart van West-Brabant.

Update: Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind augustus

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met drie maanden verlengd tot eind augustus. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met augustus een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de gehele Tozo regeling is 10.157 euro. Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli en augustus en loopt op 31 augustus af. Aanvragen van de regeling zal wederom lopen via het Werkplein Hart van West-Brabant. Op dit moment in aanvragen nog niet mogelijk. 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (voormalig noodloket)

Voor specifieke sectoren (gekoppeld aan SBI Codes) die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19) geldt de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Controleer dan of u in aanmerking komt voor deze regeling. Hiermee kunt u een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u meer informatie en kunt ook zie waar u deze kunt aanvragen. 

Update: Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (opvolger van de TOGS)

Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf medio juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels. Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel

Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid is gereed. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunt u uw werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW is in plaats gekomen van de regeling voor werktijdverkorting. Deze regeling wordt uitgevoerd door het UWV. Op de website van het UWV vind u uitleg over deze regeling met bijbehorende voorwaarden. Ook kunt u hier uw aanvraag indienen. Dit kan van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020.

Update: NOW Regeling is verlengd

Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de NOW-regeling, met aangepaste voorwaarden, met drie maanden wordt verlengd tot eind augustus 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen. De verwachting is dat vanaf 6 juli de verlengde NOW- regeling kan worden aangevraagd. Voor meer informatie over de veranderingen van de regeling kunt terecht op de website van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers

Werkgevers die in de financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. U kunt dit aanvragen op de website van de belastingdienst. Of kijk op: informatie over maatregelen van de belastingdienst.

Diverse regelingen ten behoeve van financiering bedrijfsvoering

Vanuit rijksoverheid zijn er verschillende regelingen waarbij afspraken worden gemaakt met banken en/of finacierders over onder andere het garant staan voor leningen die zij verstrekken aan de ondernemers. Op dit moment zijn dit de volgende regelingen:

  1. Garantie ondernemersfinanciering Corona (GO-C). Meer informatie over de regeling vind u op Rijksoverheid.nl - GO  
  2. Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB). meer informatie over de regeling vind u op rijksoverheid.nl - BMKB.
  3. Qredits. Meer informatie over deze regeling vind u op qredits.nl.:
  4. De Corona overbruggingslening (COL) (specifiek voor start ups en scale ups). Meer informatie vindt u op bom.nl
  5. De Starterslift Overbruggingslening (specifiek voor startups). Meer informatie hierover vindt u op starterslift.nl. Hulp nodig bij het aanvragen? Neem dan contact op met Rewin.

Contact

Wij zijn dagelijks bezig om de informatie op de website zo actueel mogelijk te houden! Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Neem u dan contact op met de gemeente Moerdijk via 14 0168

Op de hoogte blijven?

Wij werken deze pagina regelmatig bij. Voor het laatste nieuws kunt u ons ook volgen op social media: