Dienstverlening gemeente

Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk door. Wel nemen wij verschillende maatregelen.

Ook wij als gemeente hebben verschillende maatregelen genomen. Voorop staat dat de dienstverlening aan inwoners zo veel mogelijk door moet kunnen gaan.

  • Alle geplande afspraken aan de balie gaan door, de milieustraat is open en we blijven bereikbaar via telefoon, e-mail en social media.
  • In verband met de bezetting kan het zijn dat de wachttijden langer zijn of dat u minder snel dan gebruikelijk op afspraak terecht kunt. Ook het verhelpen van meldingen in de openbare ruimte kan wat langer duren. Hetzelfde geldt voor regulier werk zoals bijvoorbeeld het onderhoud van het openbaar groen. Niet alleen wij maar ook onze leveranciers hebben een lagere bezetting. We hopen op uw begrip hiervoor.
  • Voor inwoners die een afspraak hebben geldt het advies van het RIVM: mensen met verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperken. Heeft u klachten? Dan vragen we u uit voorzorg niet naar het gemeentehuis te komen maar een nieuwe afspraak te maken.
  • Het college van burgemeester en wethouders schrapt al haar publieke bezoeken.
  • Bijeenkomsten en evenementen die de gemeente zelf organiseert, zijn verzet of op een andere manier ingevuld (bijvoorbeeld telefonisch).
  • Met onze medewerkers hebben we praktische afspraken gemaakt om te zorgen dat de dienstverlening ook op langere termijn door kan gaan.

Betalen met pin

Vanwege het besmettingsrisico willen wij u vragen om de komende tijd alleen per pin te betalen.

Wmo

De komende periode zullen wij iets anders te werk gaan. Hieronder leest u hoe.

Bij nieuwe meldingen is onze werkwijze als volgt:

  1. Zoals nu al gebruikelijk, gaat het aanmelden telefonisch. Het inloopspreekuur van het Wmo-loket vervalt. Samen wordt bekeken of het een spoedaanvraag is.
  2. Is het een spoedaanvraag dan wordt er een huisbezoek ingepland of een telefonische afspraak gemaakt. Bij het huisbezoek  volgend wij de RIVM richtlijnen. 
  3. Bij overige aanmeldingen (geen spoed) krijgt u het verzoek om een aanmeldformulier in te vullen. We nemen dan contact op vanuit het Wmo-loket zodra dat weer mogelijk is volgens de richtlijnen rondom corona vanuit het RIVM.

Bij reeds geplande huisbezoeken:

  1.  Alle huisbezoeken worden uitgesteld tot nadere orde. Hierover worden de cliënten telefonisch geïnformeerd.

Milieustraat

Het is momenteel heel druk op de milieustraat in Klundert. Daarom hebben wij extra maatregelen genomen voor uw en onze veiligheid. Lees hier meer over op: Help mee Moerdijk schoon en veilig te houden.

Mauritshuis Willemstad

Het Mauritshuis in Willemstad wordt vanwege het coronavirus tijdelijk gesloten voor bezoekers. Kijk voor meer informatie over dit rijksmonumentale  gebouw op: Mauritshuis Willemstad