Onderwijs en kinderopvang

Vanaf 11 mei zijn de deuren weer geopend van de scholen en kinderopvang.

Vanaf 11 mei zijn de deuren weer geopend van de scholen in het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs, de kinderopvang én de buitenschoolse opvang. Wel zijn we nog niet terug naar de 'normale' situatie. Ook belangrijk: leerlingen en kinderen met klachten blijven 'gewoon' thuis.

Kinderopvang

Vanaf 11 mei mogen kinderen van 0 tot 4 jaar weer naar de dagopvang én kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar, waarvan de ouders een contract bij de buitenschoolse opvang (BSO) hebben, mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan. Volgens het ritme van de school. Op andere dagen mogen ze niet naar de BSO. Voor kinderen van wie (één van) de ouders in de cruciale sector werken, blijft noodopvang beschikbaar.

(speciaal) Basisonderwijs

Basisscholen halveren de groepsgrootte en de lestijd. De andere helft van de tijd krijgen de leerlingen onderwijs op afstand. Hoe zij dit praktisch in gaan richten, is aan de scholen. Er kunnen dus verschillen ontstaan tussen scholen. Ouders worden door scholen geïnformeerd wat dit precies voor hun kind(eren) betekent. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij normaal naar school gaan. Speciaal basisonderwijs in de basisschoolleeftijd gaat voor 100% open.

Voortgezet-, Beroeps- en Hoger onderwijs

Voortgezet onderwijs mag, als de uitbraken op de basisscholen uitblijven, één maand later weer open. Dit is rond 1 juni. Deze scholen kunnen voorbereidingen treffen zodat de leerlingen dan weer (deels) naar school kunnen. Beroeps- en hoger onderwijs (dus MBO, HBO en WO) blijven dicht tot het effect van de versoepeling duidelijk is.

Opvang 24/7 voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Kibeo biedt tijdens de coronacrisis 24/7 kinderopvang aan, zodat u of uw partner aan het werk kan blijven binnen een cruciaal beroep of een daaraan ondersteunend beroep. Dit betekent dat u ook in het weekend, tijdens feestdagen of ’s nachts, uw kind naar de noodopvang kunt brengen wanneer u dit nodig heeft.

Ook als u geen opvangovereenkomst met Kibeo heeft, kunt u hier gebruik van maken. Wanneer u dit nodig heeft, is deze opvang ook mogelijk in het weekend, tijdens feestdagen of ’s nachts.

Kijk voor meer informatie op de website van Kibeo.

Downloads / links