Antwoorden op veelgestelde vragen

Wij krijgen op dit moment veel vragen, dat begrijpen wij uiteraard. Hier geven wij gelijk antwoord op veelgestelde vragen.

Voor u een vraag stelt, willen we u vragen eerst de volgende regels na te lopen: 

  • De versoepeling van de maatregelen geldt voor de doelgroep t/m 18 jaar.
  • Voor de doelgroep 13 t/m 18 jaar geldt dat 1,5 meter afstand verplicht is.
  • Sportactiviteiten moeten plaatsvinden in de buitenlucht.
  • Sportactiviteiten vinden altijd plaats onder begeleiding.
  • Wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.

Is uw vraag nog niet beantwoord of staat uw vraag niet in onderstaande vragenlijst? Mail dan de verenigingsadviseur van Meer Moerdijk, Jeroen Strootman, via jeroen.strootman@moerdijk.nl. Jeroen verzamelt de vragen en in samenspraak met de gemeente worden de vragen beantwoord. 

Nieuw toegevoegde vragen en antwoorden (15 mei 2020):

Vraag: De sportkantines mogen nog niet open. Mogen wij als vereniging wel drankjes verkopen bij de trainingen?
Antwoord: Nee, tot 1 juni sowieso niet. De versoepeling is gericht op zoveel mogelijk mensen te laten bewegen. Drukte willen we zoveel mogelijk vermijden, evenals het aanraken van dezelfde materialen. Landelijk wordt onderzocht of de sportaanbieders wat betreft horeca mee kunnen met de richtlijnen voor de horeca per 1 juni.

Vraag: Mag de jeugd op hetzelfde veld trainen als de volwassenen?
Antwoord: Ja, mits er geen vermenging ontstaat en er ruim voldoende afstand wordt gehouden. Schat zelf in of je veld groot genoeg is om twee groepen tegelijk te laten trainen.

Vraag: Bij een aantal sporten, zoals tennis of atletiek, wordt door volwassenen individueel of met een klein aantal volwassenen gesport. Onze accommodatie is daarom een groot deel van de dag open. Moet er altijd een aanspreekpunt zijn?
Antwoord: Er moet altijd een aanspreekpunt zijn als er kinderen of jongeren t/m 18 jaar op de accommodatie zijn, als er trainingen plaatsvinden (ook van volwassenen) of tijdens piekmomenten. Per accommodatie en per sport zijn piekmomenten verschillend. Neem hierin uw verantwoordelijkheid als sportaanbieder. Een goed voorbeeld van de Klundertse tennisvereniging Van Polanen.

Vraag: Mogen we de accommodatie ook gebruiken om in de buitenlucht een ALV te organiseren?
Antwoord: Nee, de versoepeling is er op gericht op mensen weer te laten bewegen en daarnaast om zoveel mogelijk drukte te vermijden. Ga na het sporten meteen weer naar huis.

Vraag: Zit er een maximaal aan de groepsgrootte van sportende kinderen, jongeren of volwassenen?
Antwoord: Nee, schat als trainer zelf in wanneer je voldoende overzicht kunt houden en dus de maatregelen kan handhaven. Hou groepen overzichtelijk of zet meerdere trainers in per groep.

Vragen en antwoorden

Vraag: Onze toiletten bevinden zich in de kleedkamers. Mogen de kleedkamers dan wel open?
Antwoord: Ja, maar een beperkt aantal en alleen bedoeld voor toiletgebruik.

Vraag: Als een jongere een blessure oploopt, mag ik hem / haar als trainer dan helpen, ook al kan ik dan niet de 1,5 meter waarborgen?
Antwoord: Ja, u mag eerste hulp verlenen.

Vraag: We hebben een aantal leden van 13 jaar die dispensatie hebben en normaal nog meespelen bij de jeugd t/m 12 jaar. Mag dat?
Antwoord: In het protocol staat: vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan. Hiermee wordt bedoeld dat een team uit de doelgroep t/m 12 jaar niet samen mag trainen met een team uit de doelgroep 13 t/m 18 jaar. We willen één nuance aanbrengen: Het gaat bij dispensatie om een uitzondering. De sportaanbieder mag zelf een keuze maken: of de 13-jarige traint mee met een team in de doelgroep 13 t/m 18 jaar, of de 13-jarige traint mee bij de jeugd t/m 12 jaar, maar dan moeten de richtlijnen voor 13 t/m 18 jaar voor het hele team worden gehanteerd.

Vraag: Een aantal leden van 19 jaar hebben dispensatie en spelen normaal nog mee bij de jeugd t/m 18 jaar. Mag dat?
Antwoord: Ja, dat mag sinds de versoepeling van 11 mei, maar alleen in geval van uitzondering zoals bij dispensatie.

Vraag: Ik vind het als vereniging (hoofdgebruik van de accommodatie) geen probleem als andere sportaanbieders gebruiken willen maken van de accommodatie wanneer deze beschikbaar is. Mag dat?
Antwoord: Ja, maar altijd in overleg met de gemeente. Het goed kunnen opstarten van de hoofdgebruiker en het bewaken van de kwaliteit van de ondergrond zijn van belang. Neem contact op met de gemeente, zodat in overleg afspraken gemaakt kunnen worden. De regels en richtlijnen van de hoofdgebruiker gelden ook voor de andere gebruikers.

Vraag: Mogen jongeren zelf vrij spelen op de tennisbaan?
Antwoord: Nee, sporten voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar moet altijd onder begeleiding. Dit betekent dat er altijd een begeleider of trainer (en niet een ouder) aanwezig moet zijn op de baan. Dit is niet iemand die rondloopt op het tennispark, maar daadwerkelijk aanwezig is op de baan.

Vraag: Mogen we materialen uitwisselen, zoals bij het overgooien met een bal?
Antwoord: Ja, maar beperk dit zoveel mogelijk. In het protocol staat: gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer / reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Neem maatregelen, zoals het zoveel mogelijk trainen in vaste duo’s en het desinfecteren van handen en ballen na elke oefening. Benader eventueel de bond om mee te denken met geschikte oefeningen.

Vraag: Als vereniging sporten wij normaal in een indoor accommodatie. Mogen wij nu zonder vergunning gebruik maken van de openbare ruimte?
Antwoord: Ja, mits je je houdt aan de richtlijnen van het RIVM en de gestelde regels van de gemeente. Kijk of u eerst op uw eigen terrein kunt sporten (zoals uw parkeerterrein) en zoek anders een rustig plekje in de openbare ruimte. Houdt daarnaast rekening met geluidsoverlast.

Vraag: Niet leden zijn welkom bij onze vereniging, maar hoe controleren we of zij jonger zijn dan 12?
Antwoord: Vraag naar de leeftijd en de inschatting laten we over aan de begeleiders van de vereniging.

Vraag: Mogen jongeren nu weer zelf samen gaan sporten op veldjes en in bijvoorbeeld voetbalkooien?
Antwoord: Nee, Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 29 april, wanneer er sprake is van een georganiseerde sportactiviteit onder leiding van een begeleider / trainer, samenkomen om te sporten. Buiten de activiteit om blijft gelden dat jongeren alleen mogen samenkomen in groepen van maximaal 2 personen. Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden.

Downloads