Eerste ervaringen Sociale Benadering Dementie Mauritshof positief

Geplaatst: 28-9-2021

Ik was toch geneigd om het voor de bewoner in te vullen”, vertellen verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) Anja Kooke en zorgondersteuner Anneke Verschuren van Surplus. Deze en andere waardevolle inzichten komen voort uit een andere manier van omgaan met mensen met dementie; de zogenaamde Sociale Benadering Dementie. De gemeente Moerdijk, CZ en Surplus werken samen om dit tot een succes te maken.

Begin dit jaar startte het team van woonzorgcentrum Mauritshof in Klundert samen met Surplus met 'Sociale Benadering Dementie'. Inmiddels zijn de eerste bevindingen geëvalueerd.

Inzichten zorgen voor verandering

Anja Kooke: “In de praktijk blijkt dat de beeldvorming in de maatschappij over mensen met dementie een grote rol speelt. Er wordt al snel gedacht dat deze mensen het niet goed meer weten en daardoor wordt vaak voor hen ingevuld waar ze behoefte aan hebben. Door iemand eerst goed te leren kennen ervaren we dat de meeste bewoners goed kunnen vertellen wat voor hen belangrijke punten in het leven zijn. Hun naasten kunnen hier ook vaak bij helpen. We betrekken hen nog meer bij het leven van een bewoner en hebben oog voor de worsteling van naasten. De inzichten zorgen voor een verandering. Dit horen we ook terug van naasten en collega’s.” Anneke Verschuren vult aan: “We hebben nog meer aandacht voor de sociale rollen van de bewoners, zij zijn niet alleen een bewoner met dementie maar bovenal vader/moeder of partner of opa/oma of vriend/vriendin. Door hier aandacht voor te hebben voer je andere gesprekken. Ook zien we dat bewoners baat hebben bij deze ondersteuning, ze voelen zich meer gezien en hebben meer zelfvertrouwen. Eén van de bewoners vond het bijvoorbeeld erg belangrijk zelf sokken en ondergoed uit te zoeken. Ze wil zelf graag kleuren zien en stof voelen. Dus gingen we met haar winkelen. Een andere bewoner van de Mauritshof worstelde met haar rol als oma, hoe kon zij toch een oma zijn voor haar kleinkinderen? Samen hebben we de verjaardag van de kleindochter voorbereid door samen een cadeautje te kopen en een gezellig koffiemoment te creëren. Uiteindelijk hadden oma en kleindochter een fijne middag.”

Zie de mens

De uitgangspunten van deze pilot zijn ontwikkeld door Tao of Care, onder leiding van hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The. Het is een andere manier om met dementie om te gaan; door de mens te zien en niet alleen de dementie. Mensen met dementie worstelen met dementie als ziekte, maar vooral met de indirecte gevolgen ervan. Zo geven mensen met dementie aan dat hun omgeving anders op hen reageert na een diagnose. Ook is het opnieuw invulling geven aan sociale rollen, zoals partner of ouder, lastig. Daarbij heeft dementie gevolgen voor het zelfvertrouwen en roept het zingevingsvragen op. Door een andere benadering groeit het zelfvertrouwen, herstelt de eigen identiteit en worden allerlei sociale situaties makkelijker. Meer weten over Sociale Benadering Dementie? Lees dan verder op Surplus.nl