Explosievenonderzoek Wethouder Trompersstraat in Langeweg

Geplaatst: 23-3-2022

Komende donderdag gaat het bedrijf Van den Herik uit Sliedrecht op de toekomstige woningbouwlocatie aan de Wethouder Trompersstraat in Langeweg een explosievenonderzoek uitvoeren. Een detectieploeg gaat met een handkar met meetinstrumenten baantjes lopen over deze locatie. Deze instrumenten registreren de verstoringen veroorzaakt door oorlogsresten die mogelijk aanwezig zijn in het onderzoeksgebied. De veldwerkers zetten het terrein waarbinnen gewerkt wordt uit met piketpaaltjes. De Wethouder Trompersstraat wordt tijdens het onderzoek niet afgesloten.

Het Ontwerp Bestemmingsplan voor de ontwikkellocatie Wethouder Trompersstraat wordt op korte termijn gepubliceerd. Dit plan bestaat uit de realisatie van 15 woningen die voorzien in de woningbehoefte. Het gaat hierbij om 10 sociale, levensloopbestendige huurwoningen, 4 twee-onder-één kapwoningen en een vrijstaande woning. Daarnaast wordt voorzien in parkeergelegenheid en wordt de aangrenzende groenzone ten noorden van het woongebied opnieuw ingericht.