Onderhoudswerkzaamheden Koningin Julianastraat Fijnaart

Geplaatst: 18-3-2019

De riolering in de Koningin Julianastraat is toe aan groot onderhoud en gaat daarom op de schop. Daarbij richten we meteen de straat opnieuw in. De nieuwe inrichting is gebaseerd op het definitief ontwerp dat we vorig najaar presenteerden. Daarin hebben we zo veel mogelijk wensen meegenomen die u en andere inwoners meldden tijdens twee bewonersavonden, een speciale wandeling en in een enquête

Stand van zaken

Eind maart starten we met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Op 27 en 28 maart kappen we de esdoorns die staan op het grasveld tussen de Kerkring en de Van Disstraat . Dit is nodig vanwege het werk aan de riolering dat we in het tweede kwartaal van 2019 uitvoeren. Daarnaast ervaart een aantal bewoners al meerdere jaren overlast van de bomen.

Tijdens de bewonersavonden en uit de enquête bleek dat het merendeel van de bewoners geen bezwaar heeft tegen de kap en de bomen graag vervangen ziet door een nieuwe soort, de Gleditsia triacanthos (Valse Christusdoorn). Deze bomen planten we nadat de werkzaamheden aan de nieuwe inrichting afgerond zijn. Ook planten we drie exemplaren van de Prunus sargentii ‘Rancho’ (Japanse Sierkers) en acht exemplaren van de Acer campestre 'Green' (Spaanse Aak).

Planning

 
22 oktober 2018 Bewonersavond doorspreken definitief ontwerp
Oktober - november Uitwerking DO naar bestek
December - januari 2019 Aanbesteding werk
Maart 2019 Start werkzaamheden

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Maarten Verwijst van de gemeente Moerdijk. Dat kan via 140168 of via maarten.verwijst@moerdijk.nl.

Documenten

Bewonersbrieven

Tekeningen

Achtergrondinf ormatie