Koningin Julianastraat Fijnaart

Geplaatst: 18-3-2019

De riolering in de Koningin Julianastraat is toe aan groot onderhoud en gaat daarom op de schop. Daarbij richten we meteen de straat opnieuw in. De nieuwe inrichting is gebaseerd op het definitief ontwerp dat we vorig najaar presenteerden. Daarin hebben we zo veel mogelijk wensen meegenomen die u en andere inwoners meldden tijdens twee bewonersavonden, een speciale wandeling en in een enquête

Stand van zaken

De start van de werkzaamheden heeft enige vertraging opgelopen. De werkzaamheden van de netbeheerders blijken omvangrijker te zijn dan in eerste instantie gedacht. Zo gaat Brabant Water de gehele waterleiding vervangen en zal Enexis diverse gasleidingen en electra verleggen. 

Proefsleuven

Om de ondergrondse infra inzichtelijk te krijgen worden aanstaande dinsdag 20 augustus, door het bedrijf HDB diverse proefsleuven gegraven. U zult hier nagenoeg geen hinder van ondervinden.

Informatiebijeenkomst

De start van de werkzaamheden is nu gepland eind november. Voor de start van de werkzaamheden organiseren de aannemer en gemeente een informatiebijeenkomst om u bij te praten en vragen te beantwoorden.

Planning

 
22 oktober 2018 Bewonersavond doorspreken definitief ontwerp
Oktober 2018 Uitwerking DO naar bestek
Maart 2019 Kap bomen
20 augustus 2019 Maken proefsleuven tbv Brabant water en Enexis
Begin november 2019 Informatieavond
Eind november 2019 Start werkzaamheden

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Maarten Verwijst van de gemeente Moerdijk. Dat kan via 140168 of via maarten.verwijst@moerdijk.nl.

Documenten

Bewonersbrieven

Tekeningen

Achtergrondinf ormatie