Gemeente Moerdijk gaat flink aan de slag met arbeidsbeperkten

Geplaatst: 9-11-2017

In 2025 moeten er in Nederland 125.000 banen extra zijn gecreëerd voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. In de zomer van 2017 bleek uit een meting van het UWV dat werkgevers uit het bedrijfsleven het prima doen, maar veel overheidswerkgevers achterblijven. Als gemeente hebben wij conform de richtlijn wel voldoende medewerkers met een arbeidsbeperking. Maar we doen er graag een schep bovenop!

De ambitie is dat er eind 2018 in totaal veertien mensen met een arbeidsbeperking aan de slag zijn. Dat zijn er meer dan drie keer de landelijke eis. Moeilijk? Welnee; budget vrijmaken en gewoon heel erg je best gaan doen. 

Om het mooie streven kracht bij te zetten trekt het college van burgemeester en wethouders in 2018 €138.000 uit. Daarmee moeten loonkosten en bijvoorbeeld kosten voor training en coaching worden gedekt. Waarom Moerdijk dit initiatief neemt? “We stimuleren als gemeente zelf al jaren dat werkgevers mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt in dienst moeten nemen “, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “Maar dan zullen we toch echt zelf het goede voorbeeld moeten geven. We willen dan ook kansen bieden aan werkzoekenden uit onze gemeente met een bijstandsuitkering. De mensen die voor Moerdijk gaan werken komen direct in dienst bij de gemeente.”

Mogelijkheden

En dus gaat Moerdijk serieus aan de slag. Er ligt een plan van aanpak op tafel, er wordt een stuurgroep geformeerd en een heuse ‘aanjager’ aangesteld. Nodig, want het is geen simpel een-tweetje. Dat blijkt ook wel uit het relatief grote aantal werkgevers uit de publieke sector dat moeite heeft om aan het quotum te voldoen.

Capaciteiten

“Het klopt dat de totale groep met werkzoekenden kleiner wordt”, zegt Zwiers. “Maar feit blijft dat we gewoon altijd te maken hebben mensen die als gevolg van een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking niet aan werk komt. Maar deze mensen hebben wel degelijk capaciteiten die we kunnen inzetten. Het zijn vaak mensen die misschien maar 80% kunnen leveren, maar wel 100% gemotiveerd zijn en dat is beter dan andersom. We willen dat iedereen in Moerdijk die kan werken gaat werken in een omstandigheid die passend is. Duidelijk is dat we wat extra’s zullen moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. Dat vraagt een andere manier van denken, we mogen daar als gemeente best het goede voorbeeld in geven.” Dat ‘wat extra’s’ betekent bijvoorbeeld dat er wordt gewerkt aan een passende infrastructuur binnen en buiten de gemeente zelf. “Elke man of vrouw die we op deze manier aan het werk krijgen moet voldoende begeleid worden door onze organisatie”, vertelt Zwiers. “Dat lukt natuurlijk niet zomaar.“ Daarom gaat een aantal leidinggevenden en medewerkers een speciale training volgen. En de zogenaamde ‘aanjager’ moet gaan zorgen dat het streven ook echt wordt gehaald. We stellen ons tot doel om werknemers ook door te laten stromen naar andere werkgevers, zodat er meer ruimte komt om anderen een kans te geven.

Passend werk genoeg

Passend werk voor de groep is er in Moerdijk in elk geval genoeg, is de overtuiging van de gemeente. Bijvoorbeeld licht administratief werk, groenonderhoud en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. En omdat juist nu economie en arbeidsmarkt aantrekken wordt de roep om arbeidskrachten groter en dat betekent mogelijk extra wind in de zeilen. Toch wordt gewaakt voor al te groot optimisme op voorhand. Zwiers: ”We gebruiken ervaringen die elders zijn opgedaan, maar het blijft voor ons pionieren. We gaan aan de slag en sturen waar nodig onderweg bij.”