Gemeente Moerdijk zoekt initiatieven huisvesting arbeidsmigranten

Geplaatst: 25-5-2022

Arbeidsmigranten worden steeds belangrijker voor bedrijven, er is echter een groot tekort aan goede huisvesting. De gemeente Moerdijk is daarom op zoek naar goede initiatieven voor de tijdelijke huisvesting van 1500 arbeidsmigranten.

De informatieronde is inmiddels afgerond. Nu gaat de initiatiefronde van start. Ondernemers kunnen tot 27 juni hun initiatieven voor goede huisvesting van arbeidsmigranten indienen via het aanvraagformulier op de website. Wethouder Danny Dingemans: ,,We zoeken verschillende soorten huisvesting, verspreid over de gemeente en vanuit verschillende huisvesters. We gaan ook voor kwaliteit, omdat we de arbeidsmigranten willen proberen te binden aan onze gemeente. Dat begint met goede woonruimte.”

Voorwaarden

Voor initiatieven gelden de voorwaarden die zijn vastgelegd in het ‘Afwegingskader passendheid omgeving’ en in de ‘Regeling huisvesting arbeidsmigranten’. Belangrijkste voorwaarden zijn een goede locatie passend bij de kern, goede huisvesting en voorzieningen, een goed beheerplan, het betrekken van omwonenden en meerwaarde voor de omgeving. Er zijn mogelijkheden in leegstaande gebouwen, in gemengde overgangszones, op de randen van bedrijventerreinen en in het buitengebied.

Vergunningentermijn

Tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten is een logiesvoorziening. De vergunningentermijn wordt gelijk gesteld aan de termijn van de omgevingsvergunning. Afhankelijk van de locatie kunnen verschillende vervolgprocedures worden gevolgd. We gaan de raad voorstellen om veelal een vergunningentermijn voor 20 jaar mogelijk te maken.

Procedure

Tot 27 juni kunnen initiatieven worden ingediend. Die initiatieven worden beoordeeld en tegen elkaar afgewogen. De gemeente vraagt hierbij de provincie om advies en informeert de betreffende gebiedstafels. De beste initiatieven - tot maximaal 1500 arbeidsmigranten en passend bij de kern - kunnen het plan verder gaan uitwerken en een omgevingsvergunning gaan aanvragen.

Streven is om kort na de zomer meer duidelijkheid te hebben. Dit is afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de ingediende initiatieven. 

Meer informatie

Informatie over de regeling en de voorwaarden staat op moerdijk.nl/arbeidsmigranten