Project 'Legalisatie gebruik gemeentegrond'

Mogelijkheid tot het kopen of huren van gemeentegrond.

Op verschillende plekken in onze gemeente maken bewoners gebruik van gemeentegrond. Bijvoorbeeld door een stukje grond bij de tuin te trekken. Soms is dat gebruik niet goed vastgelegd. Dit gebeurt al dan niet bewust. De komende maanden schrijft de gemeente bewoners aan die gemeentegrond in gebruik hebben genomen, zonder dat dit gebruik is vastgelegd in een overeenkomst. De gemeente wil waar mogelijk de bewoners de mogelijkheid geven de grond te kopen. Als de grond niet verkocht mag worden, wordt per situatie gekeken of verhuur van de grond mogelijk is. Als geen van beide mogelijk is, moet de grond worden ontruimd.

Waarom doet de gemeente dit?

Ten eerste is het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond oneerlijk. Wanneer er voor deze grond niet is betaald, biedt dat een voordeel tegenover iemand die dit wel heeft gedaan. Ten tweede moet de gemeente altijd kunnen beschikken over haar eigen grond. Met name wanneer er reparaties aan kabels of leidingen nodig zijn of wanneer de gemeente groot onderhoud pleegt in de wijken. Dit gaat niet wanneer iemand de grond in gebruik heeft.

Aanpak in fasen

De gemeente gaat per kern aan de slag. Onderstaand een globaal overzicht van de planning voor de verschillende kernen inclusief het omliggende buitengebied. Tijdens de looptijd van het project kunnen nog verschuivingen plaatsvinden:

  • 2e kwartaal 2018: start in kernen Zevenbergschen Hoek, Langeweg en Zevenbergen
  • 3e kwartaal 2018: start in kernen Noordhoek en Standdaarbuiten
  • 4e kwartaal 2019: start in kernen Fijnaart, Heijningen, Willemstad en Helwijk
  • 2e kwartaal 2020: start in kern Klundert
  • 3e kwartaal 2020: start in kern Moerdijk

Aanpak

Per fase organiseren we een bijeenkomst over de opzet van de actie, de mogelijkheden, de voorwaarden en de prijs. Daarna ontvangen bewoners die gemeentegrond in gebruik hebben, een brief over welke mogelijkheden wij hen aanbieden. Zij kunnen na ontvangst van de brief, afhankelijk van de geboden mogelijkheden, aan de gemeente doorgeven of ze de grond willen kopen of de grond willen teruggeven. Afhankelijk van de keuze worden hier verdere afspraken over gemaakt.

Niet mee eens?

De gemeente heeft zich bij de inventarisatie naar het gebruik van gemeentegrond gebaseerd op de informatie uit de openbare registers en gegevens van het Kadaster. Bent u van mening dat u desondanks toch eigenaar bent van de betreffende grond omdat er bijvoorbeeld sprake is van een meetfout, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij nemen dan samen de mogelijkheden met u door.

Documenten

Vragen

Hieronder vindt  u een overzicht van veelgestelde vragen over het project. Voor alle overige vragen is de gemeente telefonisch bereikbaar op 14 0168. Voor dit project zijn spreekuren ingericht. Er is iedere donderdag een inloopspreekuur op het gemeentehuis, tussen 13.00 tot 15.00 uur. 

Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via grondgebruik@moerdijk.nl of u kunt een brief sturen naar Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen, t.a.v. ‘project Legalisatie gebruik gemeentegrond’.