Snelheidsverlaging Haringvlietbrug

Het Ministerie heeft besloten tot maatregelen om de snelheid op de Haringvlietbrug te verlagen. Tot aan de renovatie in 2023 geldt een maximale snelheid van 50 km per uur.

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 juni 2021 besloten tot maatregelen om de snelheid op de Haringvlietbrug te verlagen. Tot aan de renovatie in 2023 geldt een maximale snelheid van 50 km per uur.

2x2 rijbanen en een maximumsnelheid van 50 km/uur

Sinds maandag 23 augustus heeft Rijkswaterstaat de maximumsnelheid op de Haringvlietbrug naar 50 km/uur verlaagd. Er zijn twee versmalde rijbanen per rijrichting beschikbaar voor het verkeer. Samen met betrokken provincies, regio West Brabant en een aantal gemeenten hebben we Rijkswaterstaat overtuigd dat een gedeeltelijke afsluiting van de Haringvlietbrug onverantwoord is en dat dit tot onevenredig veel overlast zou gaan zorgen. We zijn als gemeente Moerdijk nog steeds niet blij met de duur van de snelheidsverlaging maar tevreden dat voor de minst slechte oplossing is gekozen.

Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze leveren niet het gewenste resultaat. Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer. Om een veilig gebruik van de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 te garanderen besloot de minister daarom tot deze maatregel.

Deze maatregelen zijn aanvullend op de al geplande renovatie van de Haringvlietbrug. Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug heeft begin 2023 het einde van zijn technische levensduur bereikt en kan dan niet meer veilig bediend worden voor de hoge scheepvaart. De voorbereiding om de klep van de Haringvlietbrug te vervangen is in volle gang. Volgens de huidige planning van RWS wordt de klep van de Haringvlietbrug medio 2023 vervangen en voorzien van nieuwe systemen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. De Haringvlietbrug is tijdens de vervanging van de klep meerdere weken afgesloten voor het wegverkeer. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RWS.

Het vaste deel van de brug en de A29 worden volgens de planning van RWS na 2025 gerenoveerd.

De gemeente Moerdijk werd, evenals andere gemeenten en belanghebbende partijen, eind juni volledig verrast door de aangekondigde maatregelen. Het voorstel om de maximumsnelheid te verlagen naar 50 km per uur door het afsluiten van een rijbaan per rijrichting en dat voor een periode van 2 jaar (tot aan de renovatie in 2023), was voor ons onaanvaardbaar. De bereikbaarheid van onze gemeente en West Brabant wordt hierdoor te sterk aangetast en de economische schade is enorm.

Effecten ook in de regio

De nadelige effecten van de aangekondigde maatregelen zijn niet alleen West Brabant te merken. Ook de Zuid Hollandse eilanden, Zeeland en de havens van Rotterdam en Antwerpen ondervinden de gevolgen. Daarnaast is er een fikse toename van de verkeersdrukte op de A16 bij Dordrecht, de N57 en daardoor een terugslag van het verkeer op de snelwegen rond Rotterdam.

Samen optrekken

Wij zijn als gemeente op allerlei manieren met buurgemeenten, havenbedrijven, de provincie(s) en andere betrokken partijen in overleg over het besluit van de minister. Samen zoeken we naar alternatieven of oplossingen die minder en minder langdurige hinder voor het wegverkeer opleveren.

Aandachtspunten gemeente Moerdijk 

De gemeente Moerdijk heeft samen met betrokken provincies, regio West Brabant en omliggende gemeenten duidelijk kenbaar gemaakt erg ongelukkig te zijn met de aangekondigde maatregelen. We zijn tevreden met het resultaat tot nu. Aanvullend blijven we inzetten op de volgende punten:

  • Rijkswaterstaat draagt de zorg voor een goede communicatie tussen betrokken organisaties en met de bewoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente.
  • Rijkswaterstaat zet in op acties om het (rij)gedrag positief te beïnvloeden.
  • Rijkswaterstaat monitort dagelijks het verkeer en treft aanvullende maatregelen als de overlast onevenredig groot wordt.

Op dit moment is er voor hoge scheepvaart slechts een opening per week op vrijdag om 12 uur. De opening van de brug volgt direct na een inspectie van de klemmen.

Wilt u maatwerk advies als ondernemer over het aanpassen van uw mobiliteit voor uw medewerkers? Neem dan contact op met De Verkeersonderneming door te mailen naar info@verkeersonderneming.nl  onder vermelding van 'maatwerkadvies Haringvlietbrug'. Of kijk op de website van Ways2go.

Vanuit de renovatie van de Heijenoordtunnel wordt door Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) in onze regio het mobiliteitsmanagement georganiseerd. Op het Haven-Industrieterrein Moerdijk zijn ondernemers al aangehaakt bij de werkzaamheden van BMN

Wij begrijpen dat veel ondernemers met vragen zitten. Helaas kunnen we op veel van die vragen op dit moment geen antwoord geven. We hebben bij Rijkswaterstaat benadrukt dat ze moeten zorgen voor goede informatieverstrekking aan en communicatie met alle belanghebbende partijen, en zeker ook de ondernemers. We vinden het wel belangrijk om signalen van ondernemers te horen, zodat we die mee kunnen nemen naar de verschillende overleggen waar gemeente Moerdijk aan deelneemt. Informatie over de maatregelen aan de Haringvlietbrug is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Ondernemers die vragen of signalen aan de gemeente willen doorgeven, kunnen een e-mail sturen naar: tom.beening@moerdijk.nl.