Huurcompensatie vrijwilligersorganisaties

Om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en maatschappelijke accommodaties in stand te houden heeft de gemeente Moerdijk een regeling voor huurcompensatie gemaakt. 

Om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en maatschappelijke accommodaties in stand te houden heeft de gemeente Moerdijk een regeling voor huurcompensatie gemaakt. Het gaat om huurkosten die gemaakt zijn in de periode 16 maart 2020 tot en met 1 september 2021. In de voorwaarden kunt u lezen of uw organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met E-herkenning

Voorwaarden

  1. De subsidie wordt aangevraagd door vrijwilligersorganisatie met rechtspersoonlijkheid
  2. Alleen vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Moerdijk komen in aanmerking
  3. Alleen daadwerkelijk betaalde huur komt in aanmerking voor subsidie

Alle regels en voorwaarden rondom deze compensatie zijn vastgelegd in de Nadere regel Huurcompensatie vrijwilligersorganisaties Corona.

Aanvraag

Bij een aanvraag verstuurt u de volgende gegevens:

  1. Een kopie van de facturen van de gehuurde accommodatie in de periode 16 maart 2020 tot en met 1 september 2021
  2. Een bankafschrift dan wel betaalbewijs van elk van de facturen

Alsnog versturen facturen

Met deze regeling kunt u als exploitant nog niet verstuurde facturen alsnog verzenden zonder dat dit financiële gevolgen heeft voor de vrijwilligersorganisaties. Het gaat hier om de huurkosten van de reguliere activiteiten van een vrijwilligersorganisatie.

Instandhouding voorzieningen

Het belangrijkste doel van de gemeente is het in stand houden van alle belangrijke voorzieningen in Moerdijk.  

Invloed Rijksregelingen

Mocht u gebruik hebben gemaakt van één van de Rijksregelingen dan kan het alsnog innen van huur invloed hebben op uw Rijksbijdrage. Het is aan u als exploitant om af te wegen of het alsnog innen van huur in uw situatie meerwaarde heeft.  

Aanvullende steun

De gemeente hoopt dat u met deze regeling zonder negatief resultaat 2021 in kunt gaan. Mocht dit in individuele gevallen om wat voor omstandigheid niet lukken, dan gaan wij graag met met u in gesprek om dit alsnog voor elkaar te krijgen. De gemeente heeft daarbij als uitgangspunt dat uw voorziening ook in 2021 in stand kan blijven.