Tweede informatieavond 6 december geluidsschermen/maatregelen spoor Zevenbergen

Geplaatst: 23-11-2017

Op woensdag 6 december om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) is er een tweede informatieavond in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis over de visie op geluidsschermen of geluidsmaatregelen langs het spoor in Zevenbergen.

Afgelopen 25 september was er voor direct betrokkenen al een eerste informatieavond over de plannen van ProRail. Hiervoor zijn toen bewoners uitgenodigd van wie de woningen volgens de wet in aanmerking komen voor geluidsmaatregelen en die ook direct gevolgen ondervinden van de voorgestelde geluidsschermen.

Concept visie geluidsschermen

ProRail heeft ons de gelegenheid gegeven om binnen de geldende randvoorwaarden te reageren op hun voorstel. Eventueel afwijkende wensen wat betreft de voorgestelde geluidsschermen worden opgenomen in een visie op geluidsschermen. Op basis van de ontvangen reacties van de direct betrokken bewoners hebben wij een concept visie gemaakt.

In gesprek

Wij kunnen ons voorstellen dat ook de niet betrokken bewoners in de nabijheid van het spoor belangstelling hebben voor de plannen van ProRail en onze visie hierop. We willen daarom onze visie met alle betrokkenen / belangstellenden delen en met hen hierover in gesprek tijdens deze tweede informatieavond.

U bent van harte welkom! Na afloop van de avond is de concept visie beschikbaar op de pagina MJGSpoor.  De informatie zoals we die hebben gedeeld op de eerste informatieavond is hier nu al te vinden evenals de door ProRail voorgestelde maatregelen.