Trajecten 2017

Naast nationale en Europese aanbestedingen kent gemeente Moerdijk ook onderhandse aanbestedingen.

Naast nationale en Europese aanbestedingen kent gemeente Moerdijk ook onderhandse aanbestedingen.

Meervoudig onderhandse aanbestedingen

Bij meervoudig onderhands aanbesteden nodigt de aanbestedende dienst op basis van objectieve criteria een aantal (minimaal 3 en maximaal 5) ondernemers uit om een offerte in te dienen op basis van een door hem vervaardigd beschrijvend document of bestek met daarin alle relevante informatie. De aanbestedende dienst gunt de economische meest voordelige inschrijving. De gemeente streeft ernaar om hierbij minimaal twee geschikte lokale ondernemers te betrekken.

Werkwijze

Hier vindt u een lijst van de onderhandse aanbestedingen die gepland staan in 2017. Wilt u zich inschrijven om in aanmerking te komen voor een aanbesteding? Reageer dan voor de uiterste inschrijfdatum via onderstaand aanmeldformulier. U vindt deze datum in de lijst.

Aanmeldformulier

De gemeente kan geen garantie geven voor deelname aan een aanbestedingsprocedure. De gemeente maakt per aanbesteding een keuze. Indien u in aanmerking komt voor een aanbesteding, ontvangt u automatisch een uitnodiging.

De openbare aanbestedingen van de gemeente Moerdijk vind u op Tenderned.