Junior College: betere overstap naar het voortgezet onderwijs

Geplaatst: 24-10-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Op 23 oktober was de aftrap voor een in Noord-Brabant unieke ontwikkeling: onderwijs aan 10-14 jarigen. Het zogeheten Junior College is een samenwerkingsinitiatief van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de regio West-Brabant. Het doel is om de leerlingen vanaf januari 2020 door een geleidelijke overgang meer kansen te bieden in het vervolgonderwijs.

In het multifunctioneel centrum De Standaert in Standdaarbuiten werd de intentieverklaring tot dit initiatief door alle betrokken partijen ondertekend. Dit zijn Stichting Markland College, Stichting De Waarden, Borgesiusstichting en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

De wethouders voor onderwijs van de betrokken gemeentes Halderberge en Moerdijk, de heren Thomas Melisse en Eef Schoneveld, waren aanwezig. Zij zijn trots op dit initiatief, dat volgens hun zeggen een extra impuls gaat geven aan het onderwijs in beide gemeentes. De scholen denken daarbij aan meer contact met bedrijven, die leerlingen kunnen enthousiasmeren voor bepaalde beroepen. Ook kan er uitwisseling plaatsvinden tussen de scholen. Zo krijgen basisschoolleerlingen de keuze om lessen te volgen op het Markland College, of komt een leraar van deze school een les geven op de basisschool.

Voor Junior College werkt het Markland College samen met De Neerhof en De Boemerang in Zevenbergen.