Junior College Moerdijk van start

Geplaatst: 15-1-2020

Vanaf dinsdag 21 januari gaat ‘Junior College Moerdijk’ van start.  Dit is een vorm van 10-14 onderwijs en is een samenwerkingsinitiatief van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Moerdijk. Het doel van dit initiatief is om de leerlingen van het basisonderwijs door een geleidelijke overgang meer kansen te bieden in het vervolgonderwijs.

KC de Neerhof (PO, Stichting de Waarden), OBS de Boemerang (PO, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant) en het Markland College Zevenbergen (VO, Stichting Markland College) zijn de initiatiefnemers van Junior College Moerdijk.

Module ondernemen

Gedurende acht weken werken leerlingen aan de module ondernemen. Dit vindt plaats op zowel de basisscholen De Neerhof en de Boemerang in Zevenbergen als op het Markland College Zevenbergen. Naast het op een gestructureerde manier samenwerken met anderen aan een eindproduct, draagt deze module ook bij aan onder andere planmatig werken, zoeken naar creatieve oplossingen en communicatievaardigheden. Eind maart wordt de module afgesloten met een afsluitende presentatie in de Moerdijkzaal in het gemeentehuis Moerdijk. De volgende modules zijn taal, sport, cultuur en techniek

Aanleiding Junior College Moerdijk

We leven in een snel veranderende samenleving. Om kinderen voor te bereiden op hun toekomst moeten zij nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Waar de onderwijsinspectie kwaliteit van onderwijs koppelt aan prestatietoetsen, ziet het Junior College kansen om juist ook te sturen op vaardigheden, zoals bijvoorbeeld samenwerken, leren plannen en effectief projectmanagement.  Het Junior College Moerdijk past een modulaire onderwijsvorm toe op basis van projecten. Dus geen fysieke school, maar een intensieve samenwerking tussen de drie genoemde scholen, waarbij leerlingen uit zowel het primair onderwijs als voortgezet onderwijs elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken.