Wat doet de gemeente?

We willen alle doelstellingen, projecten, maatregelen en initiatieven kunnen uitvoeren en realiseren. Daarom werkt de gemeente samen met inwoners, organisaties en landelijke en regionale overheden. Zo kunnen we nu en in de toekomst duurzaam en energiebewust wonen en ondernemen in Moerdijk. En zorgen we dat Moerdijk ondanks de gevolgen van klimaatverandering leefbaar blijft.

Energieprogramma Moerdijk: duurzaam aan de slag!

We gaan de komende jaren aan de slag om van Moerdijk een echt duurzame gemeente te maken. Dat is nodig om klimaatverandering te voorkomen. Dat doen we door onze energie zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. Zo kunnen we hier goed blijven wonen, werken en recreëren.
De gemeente Moerdijk ontwikkelt daarom een Energieprogramma. Hierin staan de doelen voor het verminderen van onze CO2-uitstoot, door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Daarnaast staat in het energieprogramma hoe we deze doelen willen bereiken. En hoe we inwoners en lokale organisaties helpen om over te stappen op duurzame energie.
De energietransitie heeft invloed op het leven van iedereen. Want we gebruiken allemaal energie: voor een warm huis, apparaten, vervoer en om te koken. Daarom maken we dit energieprogramma in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente.

De eerste versie van het energieprogramma Moerdijk vindt u op. www.moerdijk.nl/energieprogramma

Verstandige keuzes voor een duurzame regio

Samen met de andere gemeenten in West-Brabant, de provincie Noord Brabant en het Waterschap maken we een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe we energie kunnen besparen, duurzame energie kunnen opwekken en onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. Zo maken we samen verstandige keuzes voor een duurzame regio, waarin mensen prettig wonen, werken en recreëren. Lees meer op www.energieregiowb.nl. Wat het voor Moerdijk betekent lees je op Moerdijk.nl.

Aardgasvrij wonen: hoe gaan we dat doen?

De meeste inwoners van Moerdijk koken en verwarmen hun woning nog met aardgas. Daar komt de komende dertig jaar verandering in. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat wijken en buurten van het aardgas afgekoppeld gaan worden. Hoe we dat gaan doen daarvoor moet de gemeente voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Bekijk het officiële besluit op Moerdijk.nl

Lopende programma’s en projecten in Moerdijk

Energieactie voor huiseigenaren

In 2020 zijn door gemeente Moerdijk acties georganiseerd die huiseigenaren helpen om hun huis energiezuiniger te maken. Een collectieve inkoopactie, een voucheractie en onafhankelijk energieadvies. Lees meer www.moerdijk.nl/energieactie

Aanvragen laadpaal

Voor uw elektrische auto kunt u een laadpaal in de buurt aanvragen. Lees meer op Moerdijk.nl

Duurzaam gemeentehuis

De gemeente gebruikt zelf natuurlijk ook energie. Bijvoorbeeld in het gemeentehuis en op de gemeentewerf, maar ook voor het vervoer van onze medewerkers. Daarom stappen we ook zelf de komende jaren over op duurzame energie. We isoleren onze gebouwen beter en de energie die we gebruiken wordt vaker duurzaam opgewekt. Ook met duurzaam inkopen verlagen we onze CO2-uitstoot.