We bereiden ons voor: klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Ook de gemeente Moerdijk heeft plekken die kwetsbaar kunnen zijn voor hitte, wateroverlast en droogte. De website www.klimaatanalysemoerdijk.nlĀ brengt ze in kaart.

Moerdijk bereidt zich voor om overlast zoveel mogelijk te beperken. De gemeente werkt aan een plan. Maar u kunt zelf ook al aan de slag. De provincie Noord-Brabant heeft een website met tips gemaakt. Ook landelijk is een website ontwikkeld. Onderstaand filmpje geeft een goed beeld.