Windmolens in Moerdijk

De gemeente, het Rijk en de provincie Noord-Brabant hebben afspraken gemaakt om windenergie op te wekken. Tot 2030 worden géén nieuwe windparken in de gemeente gepland. Wel worden bestaande windmolens op de Volkeraksluizen en langs de Sabinadijk vervangen door nieuwe molens die meer energie opwekken. Dit zijn de windmolens ten westen van de A29. Lees hier meer over in de Regionale Energiestrategie 2030.

Dit zijn de lopende windmolenprojecten in Moerdijk:

Energie A16: molens met lokaal voordeel

Langs de A16 zijn 28 windmolens gepland. Binnen de gemeente Moerdijk zijn dat er 7. Het rendement van een kwart van ieder windpark investeren we in lokale, sociale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Het is de bedoeling dat iedereen in Moerdijk kan meedoen. Zo helpen deze windmolens inwoners om te verduurzamen.

Op de website EnergieA16 leest u meer over dit project. 

 

Lees verder

Windpark Haven- en Industrieterrein Moerdijk

Op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk (HIM) bouwt Vattenfall 7 windmolens. Die zorgen voor stroom voor ruim 20.000 huishoudens. Voor de gemeente is het belangrijk dat onze inwoners ook voordeel hebben van de windmolens. Daarom zijn met Vattenfall afspraken gemaakt en is er een Windfonds. Ook kunnen inwoners van Klundert profiteren van het zonnepark in de vorm van een postcoderoosproject.

Lees verder

Burenregeling windpark Oud Dintel

De gemeente Moerdijk heeft een subsidieregeling opengesteld voor de eigenaren van 14 woningen nabij windpark Oud Dintel. Daar is het geluidsniveau 42 decibel of hoger. Met de subsidie kunnen de huiseigenaren maatregelen treffen voor extra wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot.

Lees verder