Voordracht Koninklijke onderscheidingen 2021

Geplaatst: 7-5-2020

De voorbereidingen voor de ‘Lintjesregen’ van april 2021 zijn alweer in volle gang. Wilt u een inwoner van Moerdijk voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding? Doe dit dan vóór 15 juli 2020.

Traditiegetrouw worden aan de vooravond van Koningsdag Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Hoewel deze Lintjesregen nog niet zo heel lang achter ons ligt, zijn de voorbereidingen voor 2021 alweer gestart. De burgemeester nodigt inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties dan ook uit om inwoners van de gemeente Moerdijk voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Wie kunt u voorstellen?

Misschien vindt u dat uw buurvrouw wel een lintje verdient, of uw vader, of een vrijwilliger bij uw sportclub? Wie u ook wilt voordragen, om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding moet de persoon aan een aantal eisen voldoen. Een belangrijk criterium is dat de kandidaat zich voor een langere tijd op een bijzondere wijze en belangeloos heeft ingezet voor de samenleving.

Procedure

Aan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een zeer uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de burgemeester. De burgemeester brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning over alle ingediende decoratievoorstellen. Ook de Commissaris van de Koning geeft zijn oordeel over het voorstel. Vervolgens vindt de eindbehandeling plaats door een onafhankelijk college, het Kapittel voor de Civiele Orden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister onder wiens ambtsgebied de bijzondere maatschappelijke verdiensten vallen. Er wordt dus zeer zorgvuldig gekeken naar de voordracht.

Indienen van een voordracht

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen is te vinden op moerdijk.nl/onderscheidingen en op www.lintjes.nl. Op deze laatste website is ook het voordrachtformulier te downloaden. Voor meer informatie over de voordracht kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw J. Folmer, telefoonnummer: 140168. Het voordrachtformulier kunt u ook bij haar opvragen. Dit formulier dient uiterlijk 15 juli 2020 (maar liefst eerder) t.a.v. burgemeester Klijs, postbus 4, 4760 AA Zevenbergen te worden teruggezonden, zodat de voordrachtprocedure tijdig kan worden opgestart.

Voor de goede orde: de Lintjesregen 2021 is op maandag 26 april; de laatste werkdag voor de viering van de Koningsdag.