Kruising Huizersdijk Zevenbergen

Geplaatst: 15-8-2019

Nieuwsbericht afbeelding

We zijn begonnen met het opnieuw inrichten van de kruising Huizersdijk – Zuidrand in Zevenbergen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden.

Nieuwe inrichting kruising

De kruising Zuidrand-Huizersdijk wordt als verkeersonveilig ervaren. Dit komt door de verschillende typen wegverharding en onlogische aansluiting van de vier wegen. Hierdoor is het voor het aankomend verkeer onduidelijk hoe de voorrangssituatie is. Met de nieuwe inrichting wordt de gehele kruising opnieuw geasfalteerd en krijgt het verkeer van en naar Bosselaar-Zuid voorrang op het verkeer van en naar Standdaarbuiten. 

Daarnaast vervangen we ook de verlichting en komen er twee zebrapaden. Ook wordt er naast de kruising een te waterlaatplaats aangelegd voor een maaiboot van het waterschap Brabantse Delta. Een maaiboot is een kleine boot die gebruikt wordt bij het onderhoud van watergangen.

29-11-2019: Update werkzaamheden

Een nieuwe datum voor de uitgestelde werkzaamheden bij de kruising Huizersdijk-Zuidrand is bekend. Aanstaande maandag 2 december gaan ze verder met de onderstaande werkzaamheden.

28-11-2019: Update werkzaamheden

Helaas zijn de werkzaamheden bij de kruising Huizersdijk-Zuidrand voor donderdag 28 november en vrijdag 29 november afgelast vanwege het slechte weer. Dat wil zeggen het draaien van de deklaag en het spuiten van alle markeringen. Bebording word al wel geplaatst.

Door de combinatie van veel wind en regen is het niet mogelijk om het asfalt aan te brengen. De kleeflaag zou weg regenen en door de kou koelt het asfalt te snel af waardoor het niet de juiste sterkte kan krijgen. We zijn samen met de aannemer aan het kijken voor een alternatieve datum om het werk af te ronden en hebben de intentie om nog dit jaar de kruising af te ronden. Op dit moment is de kruising weer opengesteld voor al het verkeer en zal de ingestelde wegomleiding worden opgeheven. Zodra meer bekend is over een alternatieve datum om de werkzaamheden af te ronden, informeren we de omgeving.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt  u per e-mail en tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen met onze omgevingsmanager, Arend Ens.
Telefoonnummer:06 5766 9047
E-mail: arend.ens@atabnl.com 

Downloads