Kruising Huizersdijk Zevenbergen

Geplaatst: 15-8-2019

We zijn begonnen met het opnieuw inrichten van de kruising Huizersdijk – Zuidrand in Zevenbergen. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden.

Nieuwe inrichting kruising

De kruising Zuidrand-Huizersdijk wordt als verkeersonveilig ervaren. Dit komt door de verschillende typen wegverharding en onlogische aansluiting van de vier wegen. Hierdoor is het voor het aankomend verkeer onduidelijk hoe de voorrangssituatie is. Met de nieuwe inrichting wordt de gehele kruising opnieuw geasfalteerd en krijgt het verkeer van en naar Bosselaar-Zuid voorrang op het verkeer van en naar Standdaarbuiten. 

Daarnaast vervangen we ook de verlichting en komen er twee zebrapaden. Ook wordt er naast de kruising een te waterlaatplaats aangelegd voor een maaiboot van het waterschap Brabantse Delta. Een maaiboot is een kleine boot die gebruikt wordt bij het onderhoud van watergangen.

18-11-2019: Update werkzaamheden

De noordelijke aansluiting Huizersdijk richting Kristallaan (tankstation BP) is op dit moment afgesloten voor het doorgaande verkeer en het fietspad langs de Zuidrand. Volgens planning brengt de aannemer op donderdag 21 en vrijdag 22 november hier de onder- en tussenlagen asfalt aan. Donderdag 28 en vrijdag 29 november gaat de aannemer de definitieve deklaag en belijning aanbrengen. Voor deze werkzaamheden wordt de gehele kruising weer afgesloten voor alle verkeer.

Asfalteringswerkzaamheden zijn wel weersafhankelijk. Hierdoor kan het werk worden uitgesteld .

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over de werkzaamheden kunt  u per e-mail en tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen met onze omgevingsmanager, Arend Ens.
Telefoonnummer:06 5766 9047
E-mail: arend.ens@atabnl.com 

Downloads