Mijn mening

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Kunt u daaraan meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken?

De gemeente Moerdijk wil samenwerken met inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten wat onze inwoners vinden van het lokale bestuur en hoe het functioneert. De komende tijd gaan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren samen met inwoners kijken wat er goed gaat en wat er beter kan. Startpunt was een online enquête (de Quick Scan Lokale Democratie), die de afgelopen tijd ingevuld kon worden. In deze enquête vroegen we onze inwoners hoe zij de democratie in Moerdijk ervaren. Wat vinden inwoners van de manier waarop in de gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk genoeg? Vinden inwoners dat zij voldoende kunnen meedenken, meebeslissen en meedoen?

Enquête afgerond

In de enquête 'Quick Scan Lokale Democratie' kon u uw mening geven over onder andere de manier waarop we als gemeente en bestuur ons werk doen en u bij besluiten betrekken. Inmiddels is de enquête afgesloten. In totaal hebben bijna 1000 inwoners de vragenlijst ingevuld, waarvoor hartelijk dank. Ruim de helft hiervan wil hierna actief betrokken blijven. Op dit moment worden alle reacties verwerkt. Deze vormen input voor de verschillende gesprekken die in alle kernen van de gemeente gaan plaatsvinden. 

De uitkomsten

De uitkomsten van de enquête bespreken we samen met de inwoners. Tussen oktober en januari 2022 bezoekt een afvaardiging van het gemeentebestuur elke woonplaats. We gaan dan samen met inwoners op zoek naar punten waarop het beter kan of moet. Hierbij betrekken we uiteraard ook de uitkomsten van de Inwonerspeiling die dit voorjaar is gehouden. Zo willen we samen werken aan een lokaal bestuur van en voor iedereen in Moerdijk. 

Planning bezoeken

18 oktober Willemstad
25 oktober Heijningen
27 oktober Standdaarbuiten
2 november Helwijk
8 november Langeweg
15 november Moerdijk
29 november Zevenbergschen Hoek
13 december Fijnaart
20 december Klundert
19 januari Noordhoek
24 januari Zevenbergen
26 januari Buitengebied

Meer weten?

Neem dan contact op met griffie@moerdijk.nl.