Mijn mening

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Kunt u daaraan meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken?

De gemeente Moerdijk wil samenwerken met inwoners. Daarom is het belangrijk om te weten wat onze inwoners vinden van het lokale bestuur en hoe het functioneert. Sinds het najaar van 2021 kijken de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren samen met inwoners wat er goed gaat en wat er beter kan. Startpunt was een online enquête (de Quick Scan Lokale Democratie), die in september 2021 ingevuld kon worden. In deze enquête vroegen we onze inwoners hoe zij de democratie in Moerdijk ervaren. Wat vinden inwoners van de manier waarop in de gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk genoeg? Vinden inwoners dat zij voldoende kunnen meedenken, meebeslissen en meedoen? In totaal hebben bijna 1000 inwoners de vragenlijst ingevuld, waarvoor hartelijk dank.

Kernbezoeken

De uitkomsten van de enquête bespraken we samen met de inwoners. Tussen oktober en januari 2022 bezocht een afvaardiging van het gemeentebestuur elke woonplaats. In verband met de coronamaatregelen waren de bezoeken in januari online. In het schema onderaan deze pagina vindt u de presentaties en verslagen per bijeenkomst.

Inwonertop

De uitkomsten van de enquête en de bespreking hiervan tijdens de kernbezoeken staan in een eindverslag. Dit is de basis voor de verbeteragenda, waarmee de nieuwe gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 samen aan de slag gaan. Dit is gepresenteerd tijdens de Inwonertop op 23 februari  in het gemeentehuis. De onderzoeken, het eindverslag en een link om de avond terug te kijken, vindt u onderaan deze pagina.

Datum Plaats Presentaties Verslagen
18 oktober Willemstad, Mauritshuis Presentatie Willemstad Verslag Willemstad
25 oktober Heijningen, Pestalozzihuis Presentatie Heijningen Verslag Heijningen
27 oktober Standdaarbuiten, BS Aventurijn Presentatie Standdaarbuiten Verslag Standdaarbuiten
1 november Helwijk, De Blokhut Presentatie Helwijk Verslag Helwijk
8 november Langeweg, Emmaus Presentatie Langeweg  Verslag Langeweg 
10 januari (was 29 november)

Zevenbergschen Hoek (online)

Presentatie Zevenbergschen Hoek Verslag Zevenbergschen Hoek
12 januari (was 13 december) Fijnaart (online) Presentatie Fijnaart Verslag Fijnaart
17 januari (was 15 november) Moerdijk (online) Presentatie Moerdijk Verslag Moerdijk
19 januari Noordhoek (online) Presentatie Noordhoek

Verslag Noordhoek

24 januari Zevenbergen (online) Presentatie Zevenbergen Verslag Zevenbergen
26 januari (was 20 december) Klundert (online) Presentatie Klundert Verslag Klundert
23 februari Inwonertop Gemeentehuis Zevenbergen
Terugkijklink Inwonertop

Rapportage 
Bijlage bij rapportage

Eindverslag

Quick Scan Lokale Democratie afgerond

De Quick Scan Lokale Democratie is voorlopig afgerond. We hebben een mooi overzicht van zaken die men belangrijk vindt voor de toekomst van de kernen in de gemeente Moerdijk. Nu komt het er op aan hoe we alles verder gaan oppakken en vormgeven. Inmiddels zijn het eindverslag en de verbeteragenda toegevoegd aan de overdrachtsdocumenten voor de nieuwe gemeenteraad en college

Meer weten?

Neem dan contact op met griffie@moerdijk.nl.