Minder maaien, meer biodiversiteit

Geplaatst: 22-4-2021

Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. De belangrijkste aanleiding is dat alle deelnemers hebben uitgesproken ecologisch en bijvriendelijk te willen maaien om de natuur een handje te helpen in het kader van de wet Natuurbescherming (2017).

De grootste verandering is dat de bermen en sloten minder worden gemaaid. Door onze natuur en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups weer terug kan komen. Uiteindelijk is deze nieuwe manier van maaien dus goed voor dier én mens. Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en andere dieren.

Rene Lazeroms, Bijenambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant, vertelt meer over het belang van dit project: ”De kracht van het Bijenlandschap is om samen verbinding te maken voor de bijen. Daarom is dit een erg bijzonder project. Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. De bloeiende en ruigere bermen bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels en andere insecten. Het enorme netwerk van wegbermen verbindt de leefgebieden van de bijen en bestuivers. Zo ontstaat er een robuust en veerkrachtig systeem dat bijen in staat stelt om tegenvallers op te vangen.” 

Ook Kees de Jong, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, is enthousiast over de samenwerking: “Samen met de partners werken we aan duurzaam beheer van onze sloten en wegbermen, met oog voor de natuur en de biodiversiteit. Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in West-Brabant.”

“Biodiversiteit hebben we in Moerdijk hoog in het vaandel, we zijn niet voor niets bekroond tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland in 2019”, vertelt wethouder Désirée Brummans, die onder meer duurzaamheid in haar portefeuille heeft. “Dat we nu verder gaan met de ontwikkeling van ecologisch maaien in Moerdijk is een goede en logische stap.” Ook wethouder Jack van Dorst, die over het groenbeheer gaat, ziet progressie: “Voorheen voerden alle gemeenten hun eigen maaibeleid uit, nu werken we uniform. Dat is efficiënter en beter. We delen kennis, dat is belangrijk: het insectenleven stopt immers niet bij de gemeentegrens.” 

Meer informatie: www.brabantsedelta.nl/maaionderhoud of via (076) 564 10 00.