Geluidsmaatregelen spoor

Vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) heeft ProRail onderzoek verricht naar maatregelen om de geluidsoverlast van het spoor in onze gemeente te verminderen. Ter hoogte van de woningen langs het spoor in Zevenbergen stelt ProRail voor om geluidsschermen te plaatsen. Het gaat hierbij veelal om schermen van 3 tot 4 meter hoog. ProRail kan afzien van een bepaalde maatregel als er vanuit het landschap of vanuit stedenbouw bezwaren zijn tegen die maatregel. Deze bezwaren moeten vervolgens worden vastgelegd in een stedenbouwkundige visie.

Vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) heeft ProRail onderzoek verricht naar maatregelen om de geluidsoverlast van het spoor in onze gemeente te verminderen. Ter hoogte van de woningen langs het spoor in Zevenbergen stelt ProRail voor om geluidsschermen te plaatsen. Het gaat hierbij veelal om schermen van 3 tot 4 meter hoog. ProRail kan afzien van een bepaalde maatregel als er vanuit het landschap of vanuit stedenbouw bezwaren zijn tegen die maatregel. Deze bezwaren moeten vervolgens worden vastgelegd in een stedenbouwkundige visie.

Het gemeentebestuur is over het opstellen van een stedenbouwkundige visie en de uitgevoerde onderzoeken met bewoners in gesprek gegaan. Maandag 25 september en woensdag 6 december 2017 waren er informatieavonden over dit onderwerp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2018 de ‘Stedenbouwkundige visie geluidsafscherming spoortraject kern Zevenbergen’ vastgesteld. In deze visie is vastgelegd dat de voorgestelde geluidsschermen langs het spoor in Zevenbergen vanaf 2 meter hoogte transparant moeten worden uitgevoerd.

Documenten

Presentatie informatieavond 6 december 2017

Presentaties informatieavond 25 september 2017

Voorstel maatregelen Prorail, per cluster

Meer info

Meer info over het Meerjarenprogramma Geluidssanering kunt u vinden op de website van ProRail. Hier kunt u ook een filmpje vinden waar een en ander verder wordt uitgelegd.

Mocht u meer vragen hebben over het Meerjarenprogramma Geluidssanering dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail. Deze is bereikbaar via 088 776 7245 (gratis nummer) of via http://www.prorail.nl/omwonenden/contact-publiek.

Voor overige vragen over de stedenbouwkundige visie, het bezonningsonderzoek of de geluidsgevolgen van een lager scherm kunt u bellen of mailen met Chantal Goos van de gemeente Moerdijk, e-mail: Chantal.goos@moerdijk.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0168 (op woensdagen).