Nieuwsberichten

Op deze pagina kunt u nieuwsberichten van Moerdijk Meermogelijk bekijken

maandag 13 november 2017

De gemeente Moerdijk is met de Stichting Surplus overeengekomen om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een wens van inwoners die in het plangebied wonen......

woensdag 27 september 2017

Na een periode van overleg met bewoners van Zevenbergschen Hoek is het definitief ontwerp gereed voor de herinrichting van de doorgaande route door het dorp, de Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat....

donderdag 14 september 2017

Een belangrijke stap in de besluitvorming over de Noordelijke Randweg Zevenbergen is gezet; het college van de gemeente Moerdijk heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de......

woensdag 5 juli 2017

Vanaf 10 juli 2017 hervat het Havenbedrijf Moerdijk het zandtransport naar het plangebied Logistiek Park Moerdijk....

dinsdag 16 mei 2017

De gemeente Moerdijk heeft in de milieueffectrapportage die is opgesteld in verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg in Zevenbergen voldoende gekeken naar de milieuaspecten. Dat oordeelt de......

woensdag 26 april 2017

Het is zover! In de eerste week van mei gaan de werkzaamheden in Zevenbergschen Hoek van start. Een nieuw riool wordt aangelegd en in de Hoofdstraat en Driehoefijzersstraat komt nieuwe bestrating....

maandag 27 februari 2017

Het tracé voor de Noordelijke randweg bij Zevenbergen ligt grotendeels vast. Datzelfde geldt voor de bijbehorende planning....

dinsdag 21 februari 2017

Er komt een nieuwe provinciale weg bij Zevenbergen: de Noordelijke randweg. Dit is een belangrijke schakel in de totale ontwikkeling van Zevenbergen, met name voor het gebied Zevenbergen Noord en het......

vrijdag 10 februari 2017

Vanaf vandaag is via de website van de gemeente Moerdijk een web-applicatie beschikbaar voor het publiek. Met deze interactieve kaart is goed te zien hoe de Noordelijke randweg bij Zevenbergen wordt......

woensdag 18 januari 2017

Vanaf 2 februari 2017 ligt het ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke randweg in Zevenbergen ter inzage. De ontwikkeling van de noordzijde van Zevenbergen maakt deel uit van de groeiambitie hier.......

dinsdag 13 december 2016

Op maandag, dinsdag en donderdagochtend staat er een verkeersregelaar bij de zuidelijke rotonde in Zevenbergschen Hoek, om sluipverkeer in het dorp tegen te gaan. Zijn inzet is met een half uur verlengd;......

woensdag 7 december 2016

Door groeiende files op de snelwegen A16/A59 en drukte van vrachtverkeer, is er steeds meer sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek. Ook de problemen rond de Merwedebrug spelen vermoedelijk een rol.......

donderdag 17 november 2016

De inwoners van Zevenbergschen Hoek worden uitgenodigd voor inloopbijeenkomsten over de herinrichting van de Driehoefijzersstraat en de Hoofdstraat op maandag 12 december 2016. De bijeenkomsten zijn......

donderdag 27 oktober 2016

De Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek bevat verkeersmaatregelen op drie verschillende routes: I Hoge Zeedijk - Gelderseweg, 2 De Vlijt - Bloemendaalse Zeedijk & 3 Driehoefijzersstraat -......

vrijdag 22 juli 2016

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk hebben in juli 2016 het inpassings- en exploitatieplan opnieuw vastgesteld, nadat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een vormfout in de Crisis-......