Nieuwsberichten

Op deze pagina kunt u nieuwsberichten van Moerdijk Meermogelijk bekijken

dinsdag 21 juni 2016

Vanaf maandag 27 juni start de gemeente Moerdijk met de eerste werkzaamheden die de overlast van sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek moet beperken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door firma......

dinsdag 7 juni 2016

Het voorontwerp bestemmingsplan en het concept Milieueffectrapport (MER) worden vanaf deze week ter inzage gelegd. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om het aanleggen van de nieuwe provinciale weg......

donderdag 18 februari 2016

De aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) kan nog niet beginnen. Vandaag maakte de Raad van State bekend dat zij het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het inpassingsplan heeft......

woensdag 13 januari 2016

In Zevenbergschen Hoek is sinds kort op de belangrijkste toegangswegen een verbod voor vrachtverkeer van kracht. Dit verbod is één van de maatregelen die genomen worden om sluipverkeer te verminderen......

vrijdag 25 september 2015

De zomervakantie zit er weer op, dus de Nederlandse snelwegen worden weer drukker. Ook de A16 heeft al jaren te kampen met files vanwege het drukke verkeer. De inwoners van Zevenbergschen Hoek ervaren......

dinsdag 28 juli 2015

Het gebied rond het haventje in het dorp Moerdijk is wat opgeknapt. In samenspraak met een brede vertegenwoordiging uit het dorp zijn er een aantal aanpassingen voorgesteld waarvan het mogelijk was om......

woensdag 8 april 2015

Het gebied rond het haventje in het dorp Moerdijk wordt op korte termijn opgeknapt door een aantal ingrepen Het pakket van deze zogenoemde ‘korte termijn maatregelen' is tot stand gekomen in samenspraak......

woensdag 1 april 2015

Op vrijdag 6 februari 2015 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het inpassingsplan en exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) gewijzigd vastgesteld. Het bijbehorende Besluit hogere......

woensdag 1 april 2015

Woensdag 1 april 2015 begint de verwijdering van de gebouwen van het chemische bedrijf Caldic. Alle operationele werkzaamheden van dit bedrijf dat vlakbij de kern Zevenbergen ligt, zijn eind 2014 al......

woensdag 4 maart 2015

Vrijdag 6 februari gaf Provinciale Staten akkoord op het inpassingsplan voor Logistiek Park Moerdijk, het LPM. Ik vind dat hiermee goede stappen zijn gezet. Het LPM is zowel vanuit economisch perspectief......

vrijdag 6 februari 2015

Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan en het exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Hiermee wordt de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk......

vrijdag 6 februari 2015

Het Havenschap Moerdijk heeft op donderdag 5 februari een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten voor een publiek-private samenwerking in de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het Havenschap......

dinsdag 13 januari 2015

Recentelijk heeft het Havenschap Moerdijk havengebied teruggekocht dat voorheen gereserveerd was voor Shell Moerdijk. Het Havenschap zal deze grond in het deelgebied Industrial Park met een erfpachtovereenkomst......

dinsdag 18 november 2014

Het voorkeurstracé voor de Noordelijke randweg in Zevenbergen is bekend. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk hebben in oktober de voorkeur uitgesproken voor het omleggen van de huidige......

dinsdag 12 augustus 2014

De oplossingen om de verkeersproblematiek in de kern Zevenbergschen Hoek aan te pakken liggen klaar. Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met een drietal bewonersgroepen aanpassingen aan 3......