Nieuwsberichten

Op deze pagina kunt u nieuwsberichten van Moerdijk Meermogelijk bekijken

woensdag 16 juli 2014

De gemeente Moerdijk is momenteel bezig om het haventje bij het dorp Moerdijk een grote ‘poetsbeurt' te geven. Binnenkort vindt daar een Oldtimerfestival plaats, vandaar dat de gemeente ervoor wil zorgen......

maandag 23 juni 2014

Belanghebbenden en andere geïnteresseerden die meer willen weten over de plannen voor Logistiek Park Moerdijk kunnen binnenkort terecht bij een informatiecentrum in het kantoor van het Havenschap Moerdijk......

vrijdag 6 juni 2014

De Statencommissie voor Ecologie en Ruimte heeft in meerderheid ingestemd om het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM) ter inzage te leggen. Belanghebbenden......

donderdag 27 februari 2014

De inwoners van Zevenbergschen Hoek ondervinden overlast van transport- en sluipverkeer in hun dorp. Als onderdeel van Moerdijk MeerMogelijk wil de gemeente daar iets aan doen om zo het dorp een......

vrijdag 4 oktober 2013

De gemeenteraad van Moerdijk en het bestuur van het Havenschap Moerdijk hebben op 26 september ingestemd met de locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) voor het logistiek park Moerdijk (LPM). Nadat eerder......

vrijdag 14 juni 2013

De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk, met hierin vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, heeft op donderdag 13 juni ingestemd met de Locatie Ontwikkelings......

donderdag 30 mei 2013

Op 25 april 2013 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke randweg Zevenbergen vastgesteld. De notitie vormt het kader bij het opstellen van het......

woensdag 22 mei 2013

Voor de haven bij het dorp Moerdijk is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor een grootschalige opknapbeurt. Daarvoor zijn ook de steigers gecontroleerd. De steiger op de kop van de haven......

woensdag 1 mei 2013

Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak Waterfront Moerdijk vastgelegd. Daarmee is onder andere groen licht gegeven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de......

donderdag 18 april 2013

De oplossingen om het probleem van het sluipverkeer door Zevenbergschen Hoek aan te pakken zijn in grote lijnen bekend. Het voorstel is om het doorgaand verkeer naar de A16 om de kern heen te leiden......

vrijdag 15 februari 2013

Op 14 februari 2013 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) haar advies aan de gemeente Moerdijk uitgebracht over de notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke Randweg......

woensdag 28 november 2012

Onder de vlag van Moerdijk MeerMogelijk werken de Provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk samen aan het project Noordelijke randweg Zevenbergen. De Noordelijke randweg moet een nieuwe verbinding......

maandag 12 november 2012

De gemeente Moerdijk koopt het perceel van de betoncentrale Wolst in aanloop naar de ontwikkeling van de Noordrand Zevenbergen, een van de plannen van Moerdijk MeerMogelijk. Het vertrek van Wolst......

donderdag 8 november 2012

Het college van Moerdijk is deze week akkoord gegaan met een Plan van Aanpak om het gebied rond het haventje van het dorp Moerdijk - beter bekend als Waterfront Moerdijk - te herontwikkelen. Het......

woensdag 30 mei 2012

De gemeente Moerdijk herziet het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het plan biedt een kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen - waaronder de intensievere benutting......