Nieuwsberichten

Op deze pagina kunt u nieuwsberichten van Moerdijk Meermogelijk bekijken

woensdag 6 augustus 2008

Het college geeft opdracht om de mogelijkheden van het stationsgebied Lage Zwaluwe te onderzoeken. Het ontwikkelen van dat gebied is één van de negen projecten van Moerdijk MeerMogelijk.. Het college......

vrijdag 16 mei 2008

Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd voor plangebied Logistiek park Moerdijk....

dinsdag 11 maart 2008

Op 10 maart 2008 heeft de Minister van Economische Zaken Mw. M.J.A. van der Hoeven een bezoek gebracht aan de gemeente Moerdijk. Dit met het doel om nader kennis te nemen van de inhoud én de voortgang......

woensdag 11 juli 2007

De ministers Cramer van VROM en Van der Hoeven van Economische Zaken geven gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om te wachten met ondertekening van de intentieovereenkomst over de gebiedsontwikkeling Moerdijk,......

dinsdag 15 mei 2007

De komst van een logistiek park binnen de gemeentegrenzen kan 9.000 arbeidsplaatsen opleveren. Dat blijkt uit de in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk uitgevoerde studie......