Moerdijk ontvangt kandidaat-nieuw schoolbestuur Het Kompas met open armen

Geplaatst: 29-6-2023

De gemeente Moerdijk staat positief tegenover het initiatief van ABBO Kindcentra om basisschool Het Kompas in Heijningen op 1 augustus over te nemen van De Waarden. Samen met de twee schoolbesturen onderzoekt de gemeente sinds afgelopen najaar of de twee schoolbesturen tot overeenstemming kunnen komen.

“We zijn ervan overtuigd dat overname van Het Kompas door ABBO een mooie impuls is voor de school, de leerlingen en het onderwijs”, legt wethouder Pauline Joosten uit.

ABBO Kindcentra heeft in de overleggen met de gemeente aangegeven dat zij in staat zijn om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen voor de kinderen van basisschool Het Kompas in Heijningen. De gemeente heeft daar alle vertrouwen in. Als ABBO Kindcentra daarmee de toekomst verzekert van basisschool Het Kompas, kan ABBO Kindcentra er op vertrouwen dat het college, net als met alle schoolbesturen, ook met het nieuwe bestuur in gesprek gaat over toekomstbestendige huisvesting. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk.

“Hopelijk op korte termijn een oplossing”

“We hopen dat ABBO besluit om Het Kompas over te nemen”, vult Pauline Joosten aan. “Het is een unieke instelling met uitstekende onderwijsconcepten. We ontvangen het eventuele nieuwe schoolbestuur dus met open armen.”

“En we willen als gemeente alles doen om te helpen en ondersteunen waar we kunnen, zeker ook als het gaat om de huisvesting en renovatie of nieuwbouw van het schoolgebouw. Maar we zijn wel gebonden aan de wettelijke regels en de verordening. Natuurlijk gaan we graag met elkaar verder in gesprek. Hopelijk komen we dan op korte termijn uit bij een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn”, licht wethouder Jack van Dorst toe.