N285 Klundert - Wagenberg

Geplaatst: 21-11-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Samen met de gemeenten Moerdijk en Drimmelen voert de provincie een planstudie uit naar kleinschalige verbeteringen die meegenomen kunnen worden bij het groot onderhoud aan de N285. Het betreft het gedeelte van de N285 tussen Klundert en de aansluiting met de A59 (zuidelijk van Wagenberg).

Het doel van deze planstudie is om een voorkeursalternatief te ontwikkelen waarmee de weg voor de komende 10 jaar in goede conditie en verkeersveilig blijft. Dat gebeurt samen met de omgeving. Op die manier wordt onderzocht of met kleine verkeersmaatregelen een oplossing kan worden geboden aan huidige knelpunten

Het volledige bericht is te lezen op de website van de Provincie Noord-Brabant