Weer stappen gezet in aanpak van diverse verkeersknelpunten

Geplaatst: 28-8-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De afgelopen periode zijn er op verschillende locaties in de gemeente Moerdijk maatregelen uitgevoerd die de verkeersveiligheid vergroten. Speciale aandacht hebben we daarbij voor onze schoolgaande jeugd op de (school)fietsroutes en voor verkeersknelpunten op wegen in het buitengebied. Deze verkeersknelpunten komen voort uit het uitvoeringsprogramma ‘Wegen buitengebied en schoolfiets-routes’ en groot onderhoud.

Recent uitgevoerde projecten

De afgelopen jaren hebben al heel wat knelpunten aangepakt. Daar zijn dit jaar deze maatregelen bijgekomen:

 • In Fijnaart is de Boerenweg/Dreef verbreed en zijn er fietssuggestiestroken aangebracht.
 • In Willemstad aan de Oost- en Westmiddelweg zijn er passeerstroken aangelegd. 
 • In Heijningen is bij de Kraaiendijk een belangrijke fietsverbinding aangepakt en de veiligheid verbeterd
 • In Noordhoek, aan de Vlietweg, is een 60km plateau aangelegd. 

Op de planning

Verder staat er een aantal projecten dit jaar en volgend jaar op de planning:

 • In Zevenbergen wordt het kruispunt Huizersdijk / Zuidrand binnenkort  aangepakt, gereconstrueerd. In september wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden door de netwerkbeheerders Brabant Water en Enexis. 
 • Aan de Molendijk tussen Zevenbergen en Standdaarbuiten wordt er dit jaar een aantal 60 km plateaus aangelegd.
 • In 2020 wordt bij de Perwijs in Zevenbergen een nieuw fietspad aangelegd. 
 • In Noordhoek aan de Groeneweg komt in 2020 een wegverbreding en  snelheidsremmers. 
 • Bij de Jufvrouwenweg in Fijnaart wordt volgend jaar de opgang / de bocht naar de Kwartiersedijk verbreed.

Groot onderhoud

Ook is er een aantal werkzaamheden vanuit groot onderhoud op de planning.

 • Aan de Appelaarsedijk in Fijnaart worden binnenkort vrijliggende fietspaden vernieuwd en voorzien van dynamische verlichting.
 • Wat betreft de reconstructie van de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen komt er in november een raadsvoorstel. De planning is dat de werkzaamheden in de eerste helft  van 2020 starten. 
 • De reconstructie van de Koning Julianalaan in Helwijk staat in het najaar van 2019 gepland met snelheidsremmende maatregelen.
 • In het tweede kwartaal van volgend jaar wordt de Steenweg (Koning Haakonstraat - Havenkant) in dorp Moerdijk heringericht.

“Elke van bovenstaande locaties kent zijn eigen problematiek en op elke plek proberen we rekening te houden met de belangen van verschillende partijen, zoals omwonenden, landbouwverkeer, fietsers en automobilisten”, licht wethouder Thomas Zwiers toe. 

Op de pagina: Opknappen wegen/schoolfietsroute is een kaart beschikbaar waar de stand van zaken waar we welke maatregel(en) en actie(s) gaan uitvoeren of al hebben uitgevoerd.

Continu aandacht

Verkeersveiligheid is een onderwerp dat continu aandacht vraagt en niet in één maatregel te vangen is. Er gebeurt zoveel meer, sommige maatregelen zijn klein en inventief, andere juist omvangrijker. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om het gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld bij scholen. In ons coalitieakkoord 2018-2022 is verkeersveiligheid als prioriteit opgenomen. We willen alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat onze wegen zo veilig mogelijk worden. Toch kunnen we niet alles oplossen en voorkomen. Verantwoordelijkheid ligt ook bij elke verkeersdeelnemer zelf.